Xapandina Trinity
Xapandina Trinity

Xapandina Trinity

Indeksa Nivîsîna Pîroz

    Pirtûka 1: 26
    Pirtûka 18: 1-3
    Pirtûka 18: 22
    Pirtûka 19: 24
    Exodus 3: 2
    Exodus 3: 14
    Exodus 33: 11
    Hejmara 12: 8
    Dubarekirina 4: 35
    Dubarekirina utererîetê 6: 4 - SHEMA
    Deuteronomy 18: 15-18
    Dubarekirina 32: 39
    2 Samuel 7: 22
    1 Kings 1
    ZEBÛR 2: 7
    ZEBÛR 8: 5
    ZEBÛR 16
    ZEBÛR 22
    ZEBÛR 49: 7
    ZEBÛR 82: 6
    ZEBÛR 110: 1
    ZEBÛR 110: 5
    Metelok 8: 22
    Metelok 30: 4
    Îşaya 6: 8
    Îşaya 7: 14
    Îşaya 9: 6
    Îşaya 42: 8
    Îşaya 43: 11
    Îşaya 44: 6
    Îşaya 48: 11
    Îşaya 48: 16
    Daniel 3: 25
    Hosea 13: 4
    Joel 2: 27
    Joel 2: 32
    Micah 5: 2
    Zekerah 2: 8-11
    Zekerah 12: 10
    Malachi 2: 10
    Malachi 3: 1

    Metta 1: 23
    Metta 3: 16-17
    Metta 24: 36
    Metta 28: 19
    Mark 2: 7
    Mark 10: 18
    Mark 12: 28-34
    Lûqa 1: 76
    Lûqa 10: 18
    John 1: 1
    John 1: 15
    John 1: 18
    John 2: 19
    John 5: 18
    John 5: 23
    John 6: 38
    John 8: 58
    John 10: 30
    John 10: 33
    John 12: 41
    John 17: 3
    John 17: 5
    John 18: 6
    John 20: 28
    Karên 2: 21
    Karên 7: 59
    Karên 13: 33
    Karên 20: 28
    Romayî 9: 5
    Romayî 10: 13
    Romayî 14: 11
    1 I. 8: 6
    1 I. 10: 4  
    2 I. 3: 17
    2 I. 8: 9
    2 I. 13: 14
    Ephesians 4: 4-6
    Filîpiyan 2: 6
    Filîpiyan 2: 9-11
    Kolosî 1: 15
    Kolosî 1: 16
    Kolosî 2: 9
    1 Timothy 2: 5
    1 Timothy 3: 16
    1 Timothy 6: 14-16
    Tîtus 2: 13
    Îbranî 1: 1-2
    Îbranî 1: 2
    Îbranî 1: 3
    Îbranî 1: 5
    Îbranî 1: 6
    Îbranî 1: 7
    Îbranî 1: 8
    Îbranî 1: 10
    Îbranî 2: 7
    Îbranî 3: 5
    Îbranî 13: 8
    1 Peter 1: 1-2
    1 Peter 1: 11  
    2 Peter 1: 1
    1 John 3: 16
    1 John 5: 7
    1 John 5: 20
    Peyxama 1: 17
    Peyxama 2: 8
    Peyxama 3: 14
    Peyxama 21: 6
    Peyxama 22: 9
    Peyxama 22: 13

Rastiya Derbarê Xwedê û Kurê Wî Jesussa

O Çi Tevneke Tangled

Xwepêşandana imsdîayên Derewîn

Xudan Xwedayê me, Xudan Yek e

Balkêşî

  •  
  •