Vaftîzbûn bi Navê Jesussa
Vaftîzbûn bi Navê Jesussa

Vaftîzbûn bi Navê Jesussa

Bingeha Nivîsarên Pîroz Ji Bo Vaftîzmê

Xizmeta Yûhenna û vaftîzbûna Jesussa

Şerîet û Pêxember heta Yûhenna hebûn - ji hingê ve Mizgîniya Padîşahiya Xwedê tê dayîn, û her kes bi zorê rê li ber xwe dide. (Lûqa 16:16) Yûhenna, ji bo baxşandina gunehan vaftîzma tobekirinê ragihand. (Lûqa 3:2-3) Mirovan dipirsî ka gelo ew Mesîh be. (Lûqa 3:15) Yûhenna got, ku wî bi avê imad dike, lê yê ku li pey wî tê wê bi Ruhê Pîroz û agir imad bike. (Lûqa 3:16) Piştî ku Îsa ji aliyê Yûhenna ve hat imadkirin û dua kir, Ruhê Pîroz hat xwarê û li ser wî ma. (Lûqa 3:21-22) Ruhê Xudan li ser wî bû, çimkî wî ew rûn kiribû ku Mizgîniyê bide. (Lûqa 4:18) Em dizanin ku piştî imadkirina ku Yûhenna daxuyand, li seranserê Cihûstanê çi qewimî: Çawa Xwedê Îsayê Nisretî bi Ruhê Pîroz û bi hêz rûn kir û ew bi kirina qenciyê û qenckirina hemûyên ku ji aliyê şeytan ve dihatin bindest kirin, diçû. Xwedê bi wî re bû. (Karên Şandiyan 10:37-38) Yê ku bi Ruhê Pîroz imad dike ew e ku Yûhenna dît ku Ruh li ser daket û ma. (Yûhenna 1:33) Îsa li ser şagirtên xwe got: “Bi imadkirina ku ez imad im, hûnê bên imad kirin. (Marqos 10:39)

Xizmeta vaftîzmê bi riya Jesussa

Gava ku Îsa û şagirtên xwe derbasî herêma Cihûstanê bûn, imad dikirin, dema ku Yûhenna jî imad dikir, çimkî li wir av pir bû û mirov dihatin û imad dibûn. (Yûhenna 3:22-24) Axiriyêda Îsa imad dikir û ji Yûhenna zêdetir şagirt dikir (tevî ku Îsa bi xwe imad nedikir, lê tenê şagirtên xwe). (Yûhenna 4:1-2) Îsa got: "Ez rê, rastî û jiyan im - Ji bilî ku bi destê min tu kes nayê ba Bav." (Yûhenna 14:6) Mizgîniya Yûhenna hatiye nivîsîn, da ku em bawer bikin ku Îsa Mesîh, Kurê Xwedê ye, û ku em bi baweriyê bi navê wî jiyan bikin. (Yûhenna 20:31) Çawa ku hatiye nivîsîn ku Mesîh divê cefayê bikişîne û di roja sisiyan de ji nav miriyan rabe, bi vî awayî tobeya ji bo efûkirina gunehan wê bi navê wî ji hemû miletan re, ji Orşelîmê dest pê bike, bê ragihandin. (Lûqa 24:46-47) Îsa got: “Hemû desthilatdariya li ezmên û li ser erdê ji min re hatiye dayîn” û “herin û bi navê min hemû miletan bikin şagirt”. (Metta 28:18-19 Eusebius)

Pêşniyarên Petrûs di Roja Pentîkostê de

Gava ku diyariya Ruhê Pîroz di roja Pentîkostê de hat rijandin, Petrûs got: «Ji ber vê yekê bila tevahiya mala Îsraêl bi rastî bizane ku Xwedê ew hem Xudan û hem jî Mesîh, ev Îsayê ku we xaç kir. (Karên Şandiyan 2:36) Yên ku ev bihîstin, dilê wan jê hat û jê pirsî: "Emê çi bikin"? (Karên Şandiyan 2:37) Petrûs ji wan re got: «Tobe bikin û her yek ji we bi navê Îsa Mesîh ji bo efûkirina gunehên xwe imad bibin û hûnê diyariya Ruhê Pîroz bistînin. (Karên Şandiyan 2:38) Bi gelek gotinên din jî wî şahidî kir û şîretan li wan kir û got: «Xwe ji vî nifşê sexte xilas bikin.» (Karên Şandiyan 2:40) Ji ber vê yekê yên ku peyva wî qebûl kirin, imad bûn û wê rojê bi qasî sê hezar kes li wan hatin zêdekirin. (Karên Şandiyan 2:41) Û wan xwe spart hînkirina Şandiyan û hevpariyê, şikandina nan û duayan. (Karên Şandiyan 2:42) Û Xudan roj bi roj kesên ku xilas dibûn li hejmara wan zêde dikir. (Karên Şandiyan 2:47)

Vaftîzbûna bawermendan li Samerya

Gava ewên ku Mizgîniya Padîşahiya Xwedê û navê Îsa Mesîh Mizgîniya Mizgîniyê li Filîpos bihîstin û bawer kirin, jin û mêr imad bûn. (Karên Şandiyan 8:12) Şandiyan li Orşelîmê bihîstin ku Sameryayê peyva Xwedê qebûl kiriye û Petrûs û Yûhenna şandin ba wan (Karên Şandiyan 8:14) ku daketin jêr û ji bo wan dua kirin ku ew Ruhê Pîroz bistînin (Karên Şandiyan 8). :15) ji ber ku ew tenê bi navê Xudan Îsa imad bûbûn. (Karên Şandiyan 8:16) Û gava destên xwe danîn ser wan, wan Ruhê Pîroz stand. (Karên Şandiyan 8:17)

Petrûs ferman da miletan ku bi navê Jesussa bêne imad kirin

Gava ku Petrûs ji miletan re Mizgînî da, Ruhê Pîroz ket ser hemûyên ku peyv bihîstin. (Karên Şandiyan 10:44) Yên sinetbûyî şaş man, çimkî diyariya Ruhê Pîroz li ser miletan jî hat rijandin. (Karên Şandiyan 10:45) Çimkî wan dibihîzin ku ew bi zimanan dipeyivîn û pesnê Xwedê didin. (Karên Şandiyan 10:46) Petrûs got: "Ma kes dikare av ji vaftîzkirina van mirovan re bigire, yên ku Ruhê Pîroz wek me standine?" (Karên Şandiyan 10:47) Bi vî awayî wî emir da wan ku bi navê Îsa Mesîh imad bibin. (Karên Şandiyan 10:48)

Pawlos bi navê Jesussa imadbûna vaftîzmê dike

Gava Pawlos li Efesê mizgînî da, wî çend şagirt dîtin û ji wan re got: «Gelo we Ruhê Pîroz stand, gava we bawer kir?» (Karên Şandiyan 19:2) Gava ku wan bersiv da ku ew di imadkirina Yûhenna de imad bûne, Pawlos got: "Yûhenna bi imadkirina tobeyê imad kir, û ji mirovan re got ku baweriyê bi yê ku wê piştî wî bihata, yanî Îsa." (Karên Şandiyan 19:3-4) Dema ku ew bihîstin, bi navê Xudan Îsa imad kirin. (Karên Şandiyan 19:5) Û gava ku Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser wan, û wan dest bi axaftina bi zimanan û pêxemberîtiyê kir. (Karên Şandiyan 19:6)

Em bi vaftîzbûna di mirinê de bi Mesîh re têne binax kirin

Divê bawermend tobe bikin û bi navê Jesussa Mesîh ji bo baxşandina gunehan imad bibin, bi hêviya ku ew ê diyariya Ruhê Pîroz bistînin. (Karên Şandiyan 2:38) Em hemû yên ku bi Mesîh Îsa imad bûne, di mirina wî de imad bûne. (Romayî 6:3) Ji ber vê yekê em bi wî re bi imadkirina mirinê hatin veşartin, da ku çawa ku Mesîh bi rûmeta Bav ji nav miriyan hat rakirin, em jî di jiyana nû de bimeşin. (Romayî 6:4) Çimkî eger em di mirineke mîna wî de bi wî re bûne yek, bê guman emê di vejîneke mîna ya wî de bi wî re bibin yek. (Romayî 6:5) Bi sinetbûna Mesîh, bi sinetbûna bedenê, bi sinetbûna bedenê, em bi wî sinet bûne. (Kolosî 2:11) Em bi wî re di vaftîzmê de têne veşartin, ku tê de em bi wî re jî bi baweriya bi xebata Xwedê ya hêzdar, yê ku ew ji nav miriyan rakir, têne rakirin. (Kolosî 2:12)

Rexneya Vaftîzbûnê bi navê Jesussa

Nabe ku em bi navekî din imad bibin, çimkî Mesîh nehatiye dabeş kirin û kesek din ji bo me nehat xaçkirin. (1 Korintî 1:13) Em şuştin, em pîroz bûne, em bi navê Xudan Îsa Mesîh û bi Ruhê Xwedayê xwe rastdar in. (1 Korintî 6:11) Rizgariya Nûh bi avê hat dîtin, û vaftîzbûn, li gorî vê yekê, niha me xilas dike, ne wekî rakirina qirêjê ji bedenê, lê wekî gazîkirina Xwedê ji bo wijdanek pak, bi vejînê. ya Îsa Mesîh. (1 Petrûs 3:20-21) Hînkirina bingehîn a Mesîh bingeha tobekirina ji kirinên mirî û baweriya bi Xwedê û hînkirina vaftîzmê û danîna destan e. (Îbranî 6:1-2 Lamsa) Yên ku carekê daketine vaftîzmê û diyariya ku ji ezmên tam kirine û Ruhê Pîroz wergirtine û peyva Xwedê ya qenc û hêza serdema ku tê tam kirine. - Tê payîn ku di poşmaniyê de bimînin. (Îbranî 6:4-6 Lamsa) Ji bo efûkirina gunehên xwe tobe bikin û bi navê Îsa Mesîh imad bibin. (Karên Şandiyan 2:38) Îsa kevirê quncikê ye û xilasî di tu kesekî din de tune, ji ber ku di binê ezmên de navek din ku di nav mirovan de hatî dayîn tune ye ku divê em pê xilas bibin. (Karên Şandiyan 4:11-12) Kî ku baweriyê bîne û bê imadkirin, wê xilas bibe, lê yê ku baweriyê neke, wê bê sûcdarkirin. (Marqos 16:16)

 ,

Bingeha Nivîsara Pîroz ji bo Nixumandina Avê Bi Navê Jesussa 

Lûqa 16:16 (ESV) 

 “Lawerîet û Pêxemberan heta Yûhenna; ji hingê ve Mizgîniya Padîşahiya Xwedê tê dan û her kes bi zorê rê dide wê.

Lûqa 3: 2-3 (ESV) 

 peyva Xwedê li çolê ji Yûhenna kurê Zekeriya re hat. He ew çû tevahiya herêma dora Urdunê, ji bo lêbihûrtina gunehan imadkirina tobekirinê îlan dike.

Lûqa 3: 15-16 (ESV) 

Çawa ku gel li hêviyê bû û hemûyan di dilê xwe de li ser Yûhenna dipirsîn, ka ew dikare Mesîh be, Yûhenna bersîva wan hemûyan da û got: «Ez we bi avê imad dikim, lê yê ku ji min hêzdartir tê tê, Ez ne hêja me ku benên çaroxa wî vekim. He wê we bi Ruhê Pîroz û agir imad bike.

Lûqa 3: 21-23 (ESV)

Whencar gava ku hemû mirov imad bûn, û çaxê Jesussa jî imad bûbû û dua dikir, ezman vebûn, û Ruhê Pîroz bi şiklê bedenî daket ser wî, mîna kevokê; û dengek ji ezmên hat: «Tu Kurê min ê delal î; bi we ez pir kêfxweş im. Jesussa, gava ku dest bi wezareta xwe kir, nêzîkî sî salî bû

Lûqa 4: 18-19 (ESV) 

 "Ruhê Xudan li ser min e, ji ber ku wî min şeytand ji bo belengazan mizgînî bide. Wî ez şandime da ku ez ji girtiyan re azadî û ji koran re ji dîtinê re bibêjim, yên ku bindest in azad bikim, da ku sala kerema Xudan ragihînim. "

Marqos 10: 37-40 (ESV)

They wan jê re got: «Destûrê bide me ku em rûmeta xwe, yek li milê te yê rastê û yê din li milê te yê çepê, rûnin.» Jesussa ji wan re got: «Hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma tu dikarî kasa ku ez vedixwim vexwî, an jî bi vaftîzma ku ez tê de imad im imad bibim? » They wan jê re got: "Em dikarin." Jesussa ji wan re got: "Kasa ku ez vedixwim hûnê vexun û bi vaftîzma ku ez tê imad kirin, hûnê bên bin av kirin, lê rûniştina li milê min ê rastê an yê çepê ne yê min e, lê ez ji bo kesên ku ji bo wan hatiye amadekirin e. "

Yûhenna 1: 25-27 (ESV) 

Wan jê pirsî: «Nexwe tu çima imad dikî? Mesîh, ne ijlyas, ne Pêxember? " Yûhenna bersîva wan da: «Ez bi avê imad dikim, lê yekî ku hûn nas nakin di nav we de ye yê ku li pey min tê, ez ne hêja me ku beniyê sendeliya wî vekim. "

Yûhenna 1: 29-34 (ESV) 

Dotira rojê wî dît ku Jesussa * ber bi wî ve tê û got: «Va ye, Berxê Xwedê, yê ku gunehên dinyayê radike! Yê ku min jê re got: After Li pey min zilamek derdikeve pêşberî min, çimkî ew beriya min bû. ' Ez bi xwe wî nas nakim, lê ji bo vê yekê ez hatim ku bi avê imad bikim, da ku ew ji Israelsraîl re were eşkere kirin. " John Yûhenna şahidî kir: “Min dît ku Ruh wek kevokekê ji ezmên daket û li ser wî ma. Ez bi xwe wî nas nakim, lê yê ku ez şandime bi avê imad bikim ji min re got: 'Yê ku hûn dibînin Ruh dadikeve û dimîne, ev e yê ku bi Ruhê Pîroz imad dike' I min dît û şahidî kir ku ev Kurê Xwedê ye. "

Yûhenna 3: 22-24 (ESV) 

Piştî vê yekê Jesussa û şagirtên xwe çûn herêma Cihûstanê, û ew li wir bi wan re ma û imad dikir. Yûhenna jî li Eenon nêzîkî Salim imad dikir, ji ber ku av li wir pir bû, û mirov dihatin û imad dibin (çimkî Yûhenna hê neavêtibûn zîndanê).

Yûhenna 4: 1-2 (ESV)

Whencar gava Jesussa pê hesiya ku Fêrisiyan bihîstiye ku Jesussa çêdike û ji Yûhenna bêtir şagirtan imad dike (her çend Jesussa bi xwe imad nekir, lê tenê şagirtên wî),

Yûhenna 14:6 (ESV)

Jesussa jê re got: «Ez rê, rastî û jiyan im. Ji bilî min tu kes nayê ba Bav. "

Yûhenna 20:31 (ESV)

“Lê ev hatine nivîsîn, da ku hûn bawer bikin ku Jesussa Mesîh e, Kurê Xwedê ye û bi baweriyê jiyana we hebe bi navê wî. "

Lûqa 24: 46-47 (ESV)

“Bi vî awayî hatiye nivîsîn, ku Mesîh wê cefayê bikişîne û roja sisiyan ji nav miriyan rabe û divê tobe ji bo lêbihûrtina gunehan bê ragihandin bi navê wî ji Orşelîmê re, ji hemû miletan re.

Karên andiyan 2: 36-42 (ESV)

Ji ber vê yekê bila tevahiya mala Israelsraîl bi rastî bizanibe ku Xwedê ew hem Xudan û hem jî Mesîh, ev Jesussayê ku we xaç kir, kir. » Whencar gava ku wan ev bihîst, dilê wan kûr bû û ji Petrûs û şandiyên din re gotin: «Birano, em çi bikin?» Peter Petrûs ji wan re got: «Tobe bikin û her yek ji we bi navê Jesussa Mesîh ji bo lêbihûrtina gunehên xwe imad bibin, û hûn ê diyariya Ruhê Pîroz bistînin. Çimkî soz ji bo te û ji bo zarokên te û ji bo hemûyên ku dûr in, her kesê ku Xudan Xwedayê me gazî wî dike ye. " With wî bi gelek peyvên din şahidî kir û bi berdewamî şîret li wan kir û got: «Xwe ji vî nifşê qirêj rizgar bikin.» Yên ku peyva wî stendin imad bûn û wê rojê bi qasî sê hezar can lê zêde bûn. They wan xwe dan hînkirina lesandiyan û hevpariyê, şikandina nan û duayan.

Karên andiyan 4: 11-12 (ESV) 

Ev Jesussa ew kevirê ku ji aliyê we avakaran ve hat redkirin, bû kevirê bingehîn. Sal xilasbûn di tu kesî de tune, çimkî heye navekî din tune di bin ezmana ku di nav mirovan de hatî dayîn û divê em xilas bibin. »

Karên andiyan 8: 12-17 (ESV)

Lê gava ku wan ji Filîpos bawer kir ku wî mizgîniya Padîşahiya Xwedê dida û navê Jesussa Mesîh, ew jin û mêr imad bûn. Simonimûn bixwe jî bawer kir û piştî imadbûnê bi Filîpos re rûnişt. Seeing dît ku nîşan û karên mezin çêbûn, ew şaş ma. Whencar gava ku şandiyên Orşelîmê bihîstin ku Samerya peyva Xwedê girtiye, wan Petrûs û Yûhenna şandin ba wan, ew daketin xwarê û ji bo wan dua kirin ku ew Ruhê Pîroz bistînin, çimkî ew hê neketibû ser yekî ji wan, lebê ew tenê bi navê Xudan Jesussa imad bûne. Hingê wan destên xwe danîn ser wan û wan Ruhê Pîroz stand.

Karên andiyan 10: 37-38 (ESV)

hûn bi xwe dizanin ku li seranserê Cihûstanê, ji Celîlê piştî imadbûna ku Yûhenna ragihand, çi qewimî: çawa Xwedê Jesussayê Nisretî bi Ruhê Pîroz û bi hêz mesh kir. Ewî qencî dikir û hemû yên ku ji aliyê ilblîs ve hatin çewisandin qenc dikir, çimkî Xwedê bi wî re bû.

Karên andiyan 10: 44-48 (ESV)

Gava Petrûs hê jî van tiştan digot, Ruhê Pîroz ket ser hemûyên ku peyv bihîstin. Bawermendên sinetbûyî yên ku bi Petrûs re hatibûn şaş man, çimkî diyariya Ruhê Pîroz li ser miletan jî hat rijandin. Çimkî wan bihîst ku ew bi zimanan dipeyivin û Xwedê bilind dikin. Hingê Petrûs got: «Ma kes dikare ji bo vaftîzkirina van mirovan avê ragire, kê mîna me Ruhê Pîroz standiye? " He wî emir li wan kir ku bi navê Jesussa Mesîh imad bibin... 

Karên andiyan 19: 2-7 (ESV)

He wî ji wan re got: «We gava ku we bawer kir Ruhê Pîroz stand?» They wan got: "Na, me ne bihîstiye ku Ruhê Pîroz heye." He wî got: «Nexwe hûn bi çi hatin imad kirin?» Wan got: "Di vaftîzma Yûhenna de." Paul Pawlos got: «Yûhenna bi vaftîzma tobekirinê vaftîz kir û ji mirovan re got ku bi yê ku li dû wî tê, yanî bi Jesussa, bawer bikin."Bi bihîstina vê yekê, ew bi navê Xudan Jesussa imad bûn. Paul gava Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser wan û wan dest pê kir û bi zimanan dipeyivîn û pêxemberîtî dikirin. Bi tevayî nêzîkî diwanzdeh mêr bûn. 

Romayî 6: 2-5 (ESV)

Em ên ku ji ber guneh mirine, çawa dikarin hê di wê de bijîn? hûn nizanin ku em hemî yên ku hene bi Mesîh Jesussa imad bûn di mirina wî de imad bûnJi ber vê yekê em bi vaftîzmê ber bi mirinê ve bi wî re hatin binaxkirin, da ku, çawa ku Mesîh bi rûmeta Bav ji nav miriyan rabû, em jî di nûbûna jiyanê de bimeşin. Çimkî eger em di mirineke wek ya wî de bi wî re bûbin yek, bê guman emê di vejîna mîna wî de jî bi wî re bibin yek.

Kolosî 2: 11-14 (ESV)

“Hûn jî bi wî sinetê sinetbûna bê dest, bi derxistina bedena nefsê, bi sinetkirina Mesîh, sinet bûn. di vaftîzmê de bi wî re hat binaxkirin, tê de hûn jî bi wî re bi baweriya bi hêza Xwedê ya ku wî ji nav miriyan rakir, rabûn. You hûn, yên ku di sûcên xwe de û di sinetnebûna bedena xwe de mirî bûn, Xwedê bi wî re zindî kir, çimkî me hemû sûcên me efû kirin, bi betalkirina qeyda deynê ku bi daxwazên xwe yên qanûnî li hember me sekinî. Wî ev yek danî aliyekî û li xaçê xist. »

1 Korîntî 1:13 (ESV) 

"Ma Mesîh parçe yeMa Pawlos ji bo we xaç kirin? Oh ma hûn bi navê Pawlos imad bûn?

1 Korîntî 6:11 (ESV)

“Lê hûn hatin şuştin, hûn hatin pîroz kirin, hûn rast hatin dîtin bi navê Xudan Jesussa Mesîh û bi Ruhê Xwedayê me. "

1 Petrûs 3: 18-22 (ESV)

"Çimkî Mesîh jî carekê ji ber gunehan, yê rast ji neheqan re cefayê kişand, da ku ew me bigihîne Xwedê, ku di bedenê de hat kuştin lê bi giyan zindî bû. wan berê guh nedayê, dema ku sebra Xwedê di rojên Nûh de li bendê bû, dema ku keştî dihat amadekirin, tê de çend, ango heşt kes, bi ewlehî bi avê hatin anîn. Vaftîzma ku bi vê re têkildar e, naha we xilas dike, ne wek rakirina pîsîtiyê ji laş lê ji bo wijdana xweş gazîkirina ji Xwedê, bi vejîna Jesussa Mesîh, yê ku çûye ezmên û li milê Xwedê yê rastê ye, bi milyaket, desthilatî û hêzan re ketine bin bandora wî.

Hebrewbranî 6: 1-8 (Peşîtta Aramî, Lamsa)

1 Ji ber vê yekê, em dev ji peyva Mesîh a bingehîn berdin û berbi kamilbûnê ve biçin. Çima hûn dîsa ji bo tobekirina ji kirinên berê û ji bo baweriya bi Xwedê bingehek din datînin? 2 Û ji bo doktrîna vaftîzmê û ji bo danîna destan û ji bo vejîna miriyan û ji bo dîwana herheyî? 3 Eger Xudan destûrê bide, emê vê bikin. 4Lê ev yek ji bo wan ên ku carekê hatine imadkirin 5 û diyariya ji ezmên tam kirine û Ruhê Pîroz stendine û peyva Xwedê ya qenc û hêzên dinya ku bên tam kirine, ne mimkûn e. 6 Çimkî ji bo wan. ji bo ku careke din guneh bikin û bi tobekirinê ji nû ve bên nûkirin, ew cara duyemîn Kurê Xwedê xaç dikin û wî şermezar dikin. 7 Çimkî e'rdê ku di barana ku zêde pê dibare vedixwe û giyayên kêrhatî ji bo yên ku tê çandin vedixwe, ji Xwedê bereketa xwe distîne. 8 Lê eger ew stir û stiran bide, ew nayê red kirin û ne dûr e ku were mehkûm kirin; û di dawiyê de ev berhem wê were şewitandin. 

Marqos 16:16 (ESV) 

Yê ku bawer dike û imad bûye dê xilas bibe, lê yê ku bawer nake dê were mehkûm kirin

Navê Jesussa

Jesussa bi Zimanên Eslî

Hebrewbranî: Yeshua, Y'suah an Yehoshua (ישוע an יְהוֹשֻׁעַ)

Aramî: Yeshuʿ an Yisho ()

Yewnanî: Iēsous (Ἰησοῦς)

Latînî: Iesu

Wateya navê Jesussa

Di derbarê wateya etîmolojîk a bixwe ya navê Yəhôšuaʿ (Joshua, Hebrewbranî: יְהוֹשֻׁעַ) de cûrbecûr pêşnîyar hene, di nav de Yahweh/Yehowah xilas dike, (ew) xelasî ye, (ew) qêrînek xilas e, (qîrînek e) -parastin, (hawar) ji bo arîkariyê ye, (alîkariya) min e.

Navê Yewnanî Iēsous ji Hebrewbranî/Aramî tê û tê wateya "şîfakar an bijîşk, û xilaskar."

Guhertoyên navê Jesussa bi Englishngilîzî

John Wycliffe (salên 1380) rastnivîsa Ihesus bikar anî û Ihesu jî bikar anî. Tyndale di sedsala 16 -an de carinan Iesu heye. Guhertoya 1611 King James, bêyî ku ji hevoksaziyê were, Iesus li seranserê bikar tîne. 'J' yek carî guhertoyek 'I' bû. 'J' û 'I' heya 1629 -an Cambridge 1st Revision King James Bible ku "Jesussa" 1 -emîn xuya bû wekî nameyek veqetandî nayên hesibandin. Jesu di Englishngilîzî de, nemaze di stranan de hate bikar anîn.

Jesu (/ ˈdʒiːzuː/ JEE-zoo; ji latînî Iesu) carinan wekî vegotina Jesussa di Englishngilîzî de tête bikar anîn.

Jesussa Modela Xilasiya Me Ye

Jesussa mir, hat veşartin û ji nav miriyan rabû (1 Korîntî 15: 1-4)

 • Poşmanî sembola mirinê ye
 • Vaftîzbûna avê sembolîk a binaxkirinê ye
 • Wergirtina Ruhê Pîroz sembola rabûna ji nav miriyan e (ji nû ve çêbûn)

Divê em bimirin û bi Mesîh re werin definkirin da ku em di nûbûna jiyanê de bimeşin. (Romayî 6: 2-4)

 • Em ji bo guneh / tobe dikin dimirin (Rom 6: 2)
 • Em di vaftîzmê de bi Mesîh re têne definkirin (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Em bi wergirtina Ruhê Pîroz ji nû ve çêdibin ku hêviya meya vejîna ji nav miriyan piştrast dike (Rom 6: 4)
 • Em bawer dikin ku ger em bimirin û bi Mesîh re werin definkirin em ê jî bi Mesîh re werin rakirin

Çima Vaftîzbûn bi Navê Jesussa?

 
 • Em di vaftîzmê de bi Mesîh re têne definkirin (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Jesussa Mesîh (Mesîh), Kurê Xwedê ye (Lûqa 4:41, Yûhenna 4: 25-26, Yûhenna 20:31)
 • Bi saya Jesussa em wekî kurên Xwedê têne pejirandin (Rom 8:29, Gal 4: 4-5, Ef 1: 5, Heb 2: 8-13)
 • Jesussa di nav mirovan de tenê navê ku em pê xilas bibin tê dayîn. (Yûhenna 4: 11-12, Yûhenna 4:16, Karên andiyan 4: 11-12, Karên 10andiyan 42: 43-XNUMX)
 • Bav ji Jesussa hez dike û her tişt daye destê wî (Yûhenna 3:35, Yûhenna 13: 3, Yûhenna 17: 2, Metta 28:18, 1 Cor 15:27)
 • Jesussa di navbera Xwedê û mirovan de navbeynkarek e (1Tîm 2: 5-6, Heb 8: 6, Heb 9:15, Heb 12:24)
 • Jesussa leandiyê me û Serokkahînê îtîrafkarê me ye (Heb 2:17, Heb 3: 1-6, Heb 4: 14-15, Heb 5: 5-6, Heb 7:26, Heb 8: 1-2, Heb. 9:24, Hebbranî 10: 19-21)
 • Xwedê Jesussa di ser hemû navên din re bilind kir (Fîlî 2: 8-11, Ef 1: 20-22, Karên andiyan 2:36, Karên :andiyan 5: 30-31, 1Kor 8: 5-6, Rom 10: 9-13)
 • Xwedê Jesussa wezîfedar kir ku bibe dîwanê dinyayê (Kar. 10:42, Karên 17andiyan 30: 31-2, 5Kor 10:XNUMX)
 • Jesussa ew pilane ye ku bi sedsalan li ba Xwedê veşartî ye ku her tiştî bi xwe re bike yek (Ef. 1: 3-11, Efes 3: 9-11, 1Tr. 5: 9-10, 2 Tim. 1: 8-10)

Çima “bi navê Bav û Kur û Ruhê Pîroz imad nabin?”

 • Gelek sedemên berbiçav hene ku meriv bi navê Jesussa imad bibe, wekî ku di beşên jorîn de hatî destnîşan kirin
 • Vaftîzbûna di formula sêyemîn de wateya sembolîk a mirin û bi Mesîh re veşartin wenda dike
 • Jesussa navê ku em digihîjin Bav û Ruhê Pîroz distînin e
 • Di pirtûka Karên lesandiyan de, ku mezinbûna dêra destpêkê vedibêje, şandiyan tenê imadkirina navê Jesussa dan zanîn û bi navê Jesussa imad kirin
 • Xirîstiyanên pêşîn ên di 1 -emîn û destpêka sedsala 2 -an de bi navê Jesussa imad kirin
 • Bavên dêrê yên pêşîn destnîşan dikin ku vaftîzbûna navê Jesussa meqbûl bû (wekî alternatîfek ji formula sêyemîn a Matt 28:19)
 • Zanyariya nûjen îdîa dike ku formula sêyemîn a Matt 28:19 ne mimkun e ku ji Metta re orjînal be lê paşê lê hatî zêdekirin

Idenceahidiya Eusebius

 • Eusebius Pamphili, an Eusebius ji Qeyseriyê di sala 270 -an de ji dayik bû û di sala 340 -an de mir.
 •  Eusebius, ku em ji tiştên ku di dîroka Ahîda Nû de têne zanîn, deyndarê xîreta wî ne "(Dr Westcott, Lêkolîna Giştî ya Dîroka Kanona Peymana Nû, rûpel 108).
 • "Eusebius, mamosteyê herî mezin ê Yewnanî yê Dêrê û teologê herî zana yê serdema xwe ... ji bo pejirandina peyva paqij a Peymana Nû wekî ku ji Apostandiyan hat, bê westan xebitî. Eusebius… bi tevahî xwe dispêre destnivîsarên kevnar ”(EK li Christadelphian Monatshefte, Tebax 1923; Mêvanê Bira, Hezîran 1924)
 • "Eusebius Pamphilius, Pîskoposê Qeyseriya li Palestînê, mirovek xwendevan û zana ye, û yê ku bi keda xwe di dîroka dêrê de, û di şaxên din ên fêrbûna teolojîkî de navûdeng girtiye." Pamphilius, mirovekî zana û dilsoz ê Qeyseriyê, û damezrînerê pirtûkxaneyek berfireh li wir, ku Eusebius depoya xweya mezin a fêrbûnê derxist. " (JL Mosheim, jêrenotê weşanê).
 • Di pirtûkxaneya xwe de, divê Eusebius bi gelemperî kodên Mizgîniyê yên ku ji sedsalên pêşîn ên kevnar ên kevnare yên kevintir ên ku em niha di pirtûkxaneyên xwe de ne, kevintir girtiye. (Kovara Hibbert, Çiriya Pêşîn, 1902)
 • Eusebius şahidê Pirtûkek Metta ya neguherî bû ku dibe ku kopiyek zû ya nêzî Metta ya orîjînal bû.
 • Eusebius pirtûka destpêkê ya Metta ku di pirtûkxaneya xwe ya li Qeyseriyê de hebû, vedibêje. Eusebius me bi gotinên Jesussa yên rast ji şagirtên xwe re di metna orîjînal a Metta 28:19 de agahdar dike: “Bi yek gotin û dengek ji şagirtên xwe re got:“ Herin û bi navê min ji hemû miletan re bibin şagirt û wan fêrî çavdêriyê bikin. her tiştê ku min li te emir kiriye.
 • MSS -ya ku Eusebius ji selefê xwe, Pamphilus, li Qeyseriya Palestine mîrate girtiye, hinekan bi kêmanî xwendina orîjînal parast, ku tê de ne behsa Vaftîzmê û ne jî Bav, Kur û Ruhê Pîroz tê kirin. " Diyar e ku ev nivîs ji hêla Eusebius ve di kodikên pir kevnar de hatî dîtin ku pêncî û sed û pêncî sal berî zayîna wî ji hêla pêşiyên wî yên mezin ve hatine berhev kirin (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Gotinên Eusebius (300-336 AD)

Delîla Mizgîniyê (Demonstratio Evangelica)

Pirtûka III, Beşa 7, 136 (ad), r. 157

"Lê dema ku şagirtên Jesussa bi îhtîmalek mezin an wusa digotin, an jî wusa difikirîn, mamoste dijwariyên wan çareser kir, bi zêdekirina yek hevokê, û got ku divê ew" Bi navê min "biserkevin. Power hêza navê wî ew qas mezin e, ku şandî dibêje: “Xwedê daye jê re navekî ku di ser her navî re ye, va bi navê Jesussa divê her çok, ji tiştên li ezmanan, û yên li ser erdê, û yên di binê erdê de çok bidin, "Wî qeweta hêza bi navê xwe ya ji girseyê veşartî nîşan da dema ku ji şagirtên xwe re got:"Herin, hemû miletan bikin şagirt bi navê min. ” Ew her weha pêşeroja herî rast pêşbîn dike gava ku ew dibêje: "Çimkî divê pêşî ev Mizgînî ji hemî cîhanê re, ji bo şahidiyê ji hemî miletan re were ragihandin."

Pirtûka III, Beşa 6, 132 (a), r. 152

Bi yek gotin û dengek ji şagirtên xwe re got: "Herin, hemû miletan bikin şagirt bi navê min, hînî wan bikin ku her tiştê ku min ji we re ferman kiriye binihêrin, ”…

Pirtûka III, Beşa 7, 138 (c), r. 159

Ez neçar dimînim ku gavên xwe paşde bavêjim, û li doza wan bigerim, û îtîraf bikim ku ew tenê dikarin di bizava xwe ya wêrek de biserkevin, bi hêzek xwedayî, û ji mirovan xurtir û bi hevkariya Wî yê ku gotiye bo wan; "Makeagirtên hemû miletan bikin bi navê min. "

Pirtûka IX, Beşa 11, 445 (c), r. 175

He piştî ku wan red kir, ew ji şagirtên xwe re ferman dide: "Herin û hemû miletan bikin şagirt bi navê min. "

Dîroka Dîrok

Pirtûka III, Beşa 5

“…Lê Şandiyên mayî, yên ku ji bo helakkirina wan bênavber li dijî wan plansaz kirin û ji welatê Cihûstanê hatibûn derxistin, çûn ba hemû miletan ku Mizgîniyê bidin bihîstin û pişta xwe dan hêza Mesîhê ku ji wan re gotibû: Herin û bi navê min hemû miletan bikin şagirt"

Nîroveyên Biblencîlê û Çavkanî Derbarê Metta 28:19

Biblencîla Orşelîmê, 1966

Dibe ku ev formula hanê, heya ku bi tevahî vegotina wê ve têkildar be, nîşanek karanîna lîturjîkî ye ku paşê di civaka primitive de hatî damezrandin. Wê were ji bîr kirin ku Karên baptandiyan behsa vaftîzbûnê "bi navê Jesussa" dikin.

Guhertoya Standard a Nûjenkirî

Rexnegirên nûjen îdîa dikin ev formula bi derewan ji Jesussa re tê vegotin û ew kevneşopiya dêrê ya paşîn (katolîk) temsîl dike, çimkî li tu derê pirtûka Karên ctsandiyan (an pirtûkek din a Mizgîniyê) nixumandin bi navê Trinity nayê kirin ...

Wergera Peymana Nû ya James Moffett

Dibe ku ev formula (Trinîtî), heya ku bi tevahî vegotina wê ve têkildar e, berteka karanîna liturgîkî ya (katolîk) ye paşê di civata prîmîtîv (katolîk) de hate damezrandin, tê bîra me ku Karên baptandiyan behsa vaftîzbûnê "bi navê Jesussa" dike.

The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, rûpel 2637

“Metta 28:19 bi taybetî tenê kanonîze dike rewşek dêrê ya paşîn, ku gerdûnîbûna wê berevajî rastiyên dîroka xirîstiyaniya pêşîn e, û formula wê ya Trinîtî (ji devê Jesussa re xerîb e). "

Mentîroveyên Peymana Nû ya Tyndale, I, rûpel 275

"Pir caran tê pejirandin ku peyvên bi navê Bav, û Kur, û Ruhê Pîroz ne ipsissima verba [peyvên rastîn] ên Jesussa ne, lê…pêvekek lîturgîkî ya paşîn. "

Ferhenga Mesîh û Mizgînî, J. Hastings, 1906, rûpel 170

Tê guman kirin ku fermana eşkere ya Matt. 28:19 dikare wekî ku ji hêla Jesussa ve hatî gotin were pejirandin. … Lê formula Trinîtî ya di devê Jesussa de bê guman ne çaverê ye.

Ansîklopediya Britannica, Çapa 11emîn, Cild 3, rûpel 365

"Vaftîzbûn di sedsala 2 -an de ji navê Jesussa hate guhertin û bû peyvên Bav, Kur û Ruhê Pîroz. "

The Anchor Bible Bible, Vol. 1, 1992, rûpel 585

"Pirsgirêka dîrokî bi Metta 28:19 nayê çareser kirin, ji ber ku, li gorî lihevkirinek zanyar a berfireh, ew ne gotinek rastîn a Jesussa ye"

Ferhenga pretncîlan a pretncîlê, 1962, rûpel 351

Metta 28:19 "... li ser bingeha nivîsê hate nîqaş kirin, lê li gorî nerîna gelek zanyar ev gotin hîn jî wekî beşek ji nivîsa rastîn a Metta têne hesibandin. Lêbelê, gumanek mezin heye ka gelo ya we dibe ku ipsissima verba Jesussa be. Evidenceahidiya Karên :2andiyan 38:10; 48:8 (krş. 16:19; 5: 3), bi piştgiriya Gal. 27:6; Rom 3: XNUMX, pêşniyar dike ku vaftîzbûn di xirîstiyaniya destpêkê de, ne bi navê sêalî, lê "bi navê Jesussa Mesîh" an "bi navê Xudan Jesussa. ” Zehmet e ku meriv bi rêwerzên taybetî yên ayeta li dawiya Metta re li hev bike. "

Ferhenga thencîlê, 1947, rûpel 83

"Ev adet bû ku meriv sazûmana pratîkê (vaftîzmê) bi gotinên Mesîh ên ku di Metta 28:19 de hatine tomar kirin bişopîne. Lebê rasteqîniya vê beşê hem ji hêla dîrokî û hem jî ji hêla nivîskî ve hatî dijber kirin. Divê were pejirandin ku formula formula sê -navê, ku li vir hatî ferman kirin, xuya nake ku ji hêla Dêra pêşîn ve hatî xebitandin"

Çavkanîyên Zêde Li Ser Metta 28:19 û Vaftîzmê

Dîroka Rexneya Peymana Nû, Conybeare, 1910, rûpel, 98-102, 111-112

"Ji ber vê yekê, eşkere ye ku MSS -ya ku Eusebius ji selefê xwe, Pamphilus, li Qeyseriya li Palestine mîrate girtiye, hinekan bi kêmanî xwendina orîjînal parast, ku tê de ne behsa Vaftîzmê ne jî Bav, Kur û Pîroz Rûh."

Mentîroveya Rexnegir a Navneteweyî ya li ser Nivîsarên Pîroz ên Ahîda Kevin û Nû; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; A Cîroveya Rexnegir & Expetîkî ya St. Metta Çapa Sêyemîn, 1912, rûpel 307-308

"Eusebius bi vî şiklê kurt ew çend caran behs dike ku hêsantir e ku meriv texmîn bike ku ew bê guman gotinên Mizgîniyê vedibêje, ji ber ku sedemên mumkunî yên ku dibe ku wî bi vî rengî pir caran parafraz kiribe derxe holê. If heke em carekê texmîn bikin ku forma wî ya kurt di MSS -ê de heyî bû. ya Mizgîniyê, di texmînê de pir îhtîmal heye ku ew nivîsa orîjînal a Mizgîniyê ye, û ku di sedsalên paşîn de benda "vaftîzbûn ... Ruh" ya kurttir "bi navê min" vegirt. Insert têxistina vî celebê ku ji karanîna lîturgîkî hatî wergirtin dê ji hêla kopîker û wergêr ve pir zû were pejirandin. " 

Ferhenga Hastings ya thencîlê 1963, rûpel 1015:

"Nivîsara sereke ya Trinîtiyê di NT de formula vaftîzmê ye di Mt 28: 19 ... Ev gotina paşîn-vejînê ya paşîn, ku di Mizgîniyek din an cîhek din a NT de nehatiye dîtin, ji hêla hin zanyaran ve wekî navbeynkariya Metta hatî dîtin. Di heman demê de hate destnîşan kirin ku ramana çêkirina şagirtan di hînkirina wan de berdewam e, ji ber vê yekê referansa navbeynê ya vaftîzmê bi formula wê ya Trinîtî dibe ku paşgotinek paşîn be li gotinê. Di dawiyê de, forma Eusebius a nivîsa (kevn) ("bi navê min" û ne bi navê Trinity) hin parêzvan hebûn. Her çend formula Trinîtaryayê naha di pirtûka Metta ya îroyîn de tê dîtin, ev çavkaniya wê di hînkirina dîrokî ya Jesussa de garantî nake. Bê guman çêtir e ku meriv formula (Trinîtî) ya ku ji xirîstiyaniya destpêkî (katolîk), belkî sûrî an filistînî, ji vaftîzbûnê hatî wergirtin binihêrin (bnr. Didache 7: 1-4), û wekî kurteyek kurt a hînkirina Dêra (katolîk) ya di derbarê Xwedê, Mesîh û Ruh… ”

Peyva Bibîroveya Mizgîniyê, Cild 33B, Metta 14-28; Donald A. Hagner, 1975, rûpel 887-888

"Navê sê -qatî (herî zêde Trinîtarîzma destpêkî) ku tê de vaftîzbûn tê kirin, ji aliyek din ve, bi eşkere xuya dike ku ew berbelavbûna mizgînvanek e ku bi pratîka roja xwe re pêvek e (wusa Hubbard; kr. . 7.1). Possibilityhtîmalek baş heye ku di forma xweya orîjînal de, wekî ku ji hêla forma berê-Nicene Eusebian ve hatî şahid kirin, nivîsê "bi navê min şagirtan bike" bixwîne (li Conybeare binêre). Ev xwendina kurttir rîtma hevseng a beşê diparêze, lê formula triadîk bi rengek ecêb li avahiyê diqewime wekî ku meriv bi navbeynkariyek hêvî bike… Lê belê, Kosmala ye ku ji bo xwendina kurttir herî bibandor nîqaş kir, û balê kişand ser navendî girîngiya "navê Jesussa" di danasîna xirîstiyaniya pêşîn de, pratîka vaftîzbûna bi navê Jesussa, û yekejimar "bi navê wî" bi referansa hêviya miletan li Isasa. 42: 4b, ji hêla Metta ve di 12: 18-21 de hatî vegotin. Wekî ku Carson bi awayek rast li ser beşa me destnîşan dike: "Ti delîl tune ku em li vir ipsissima verba Jesussa heye" (598). Vegotina Karên notesandiyan di vaftîzmê de tenê navê "Jesussa Mesîh" bikar tîne (Kar. 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; krş. Rom. 6: 3; Gal. 3:27) an tenê "Xudan Jesussa" (Karên :andiyan 8:16; 19: 5)

Ansîklopediya Zanîna Olî ya Schaff-Herzog, rûpel 435

"Lêbelê, Jesussa nikare piştî vejîna xwe ev fermana vaftîzbûna Trinîtî bide şagirtên xwe; Çimkî Ahîda Nû bi navê Jesussa tenê imadbûnek dizane (Karên :2andiyan 38:8; 16:10; 43:19; 5: 3; Gal. 27:6; Rom. 3: 1; 1 Cor. 13: 15- 28), ku hîn jî di sedsalên duyemîn û sêyemîn de diqewime, dema ku formula Trinîtiyê tenê di Matt de pêk tê. 19:7, û dûv re tenê (di) Didache 1: 1 û Justin, Apol. 61: 28… Di dawiyê de, karaktera zelal a olî ya formula ... xerîb e; ne awayê Jesussa bû ku formula weha çêbike ... rastiya fermî ya Matt. 19:XNUMX divê were nîqaş kirin… ”.

Ansîklopediya Ol û Exlaq

Li ser Metta 28:19, ew dibêje: Ew delîla bingehîn a ji bo nêrîna kevneşopî (Trinîtî) ye. Ger ew bê nîqaş bûya, bê guman, ev dê diyarker be, lê pêbaweriya wê bi hinceta rexneya nivîskî, rexneya edebî û rexneya dîrokî tê asteng kirin. Heman Ensîklopedî wekî din dibêje ku: “Raveya eşkere ya bêdengiya Peymana Nû li ser navê sêyemîn, û karanîna formula din (Navê Jesussa) di Karên andandiyan û Pawlos de, ev e ku ev formula dinê berê û sêyemîn bû formula pêvekek paşîn e. "

Mizgîniya Orşelîmê, Xebatek Katolîkî ya Zanistî

"Dibe ku ev formula, (Triune Metta 28:19) heya ku bi tevahî vegotina wê ve têkildar e, berteka karanîna litujîkî ya (ji hêla Mirov ve) ku paşê di civaka primitive (katolîk) de hatî saz kirin e. Ew ê were ji bîr kirin ku Karên baptandiyan behsa vaftîzbûnê "bi navê Jesussa," ...

Encyclopedia International Standard Bible, James Orr, 1946, rûpel 398

"Feine (PER3, XIX, 396 f) û Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Dibêjin ku formula Trinîtiyê ya di Metta 28:19 de derewîn e. Di Karên an nameyên şandiyan ”.

Felsefeya Bavên Dêra, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, rûpel 143

Zanyariya rexneyî, bi tevahî, vegotina kevneşopî ya formula vaftîzma sê -alî ji Jesussa re red dike û wê wekî koka paşîn dibîne. Bê guman wê hingê formula vaftîzmê di destpêkê de ji yek perçê pêk tê û ew hêdî hêdî di forma xwe ya sê -alî de pêşve diçe.

GR Beasley-Murray, Di Ahîda Nû de imadbûn, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, rûpel 83

"Hemî desthilatdariya li ezmanan û li ser rûyê erdê ji min re hatiye dayîn" me dihêle ku em li bendê bin, "Herin û di nav hemî miletan de ji min re bibin şagirt, wan bi navê min imad bikin, wan hînî wan bikin ku her tiştê ku min ji we re ferman kiriye pêk bînin. ” Di rastiyê de, bendên yekem û sêyemîn xwedî wê girîngiyê ne: wusa dixuye ku benda duyemîn ji bo berjewendiya kevneşopiya mizgeftê ji formula Christolojîkî veguheriye formula Trinîtiyê. "

Ansîklopediya Katolîk, II, 1913, Vaftîzm

Nivîskar qebûl dikin ku li ser pirsê gengeşî heye ka gelo vaftîzbûna bi navê Mesîh tenê qet derbasdar bû an na. Ew qebûl dikin ku nivîsên di Ahîda Nû de vê dijwariyê derdixe holê. Ew "Fermana eşkere ya Mîrê lesandiyan:" Ji bo lêbihûrtina gunehên xwe (Karên iiandiyan, ii), bila her yek ji we bi navê Jesussa Mesîh imad bibe. " … Ji ber van nivîsan hin teologan destnîşan kir ku lesandiyan tenê bi navê Mesîh imad kirine. Thomas, St. Bonaventure, û Albertus Magnus ji bo vê nerînê wekî rayedar têne gazî kirin, ew eşkere dikin ku lesandiyan wusa bi belavkirina taybetî tevdigerin. Nivîskarên din, wekî Peter Lombard û Hugh of St. Victor, di heman demê de bawer dikin ku vaftîzbûnek wusa dê derbasdar be, lê ji belavkirina lesandiyan re tiştek nabêjin. "

Ew dû re wiha dibêjin, "Desthilatdariya Papa Stephen I ji ber derbasbûna vaftîzmê ya ku tenê bi navê Mesîh hatî dayîn tê îdîakirin. St. Cyprian (Ep. Ad Jubaian.) Dibêje ku vî paptî hemû vaftîzmê derbasdar îlan kir bi şertê ku ew bi navê Jesussa Mesîh hatibe dayîn ... Ravekirina bersîva Papa Nicholas I ji Bûlgariyan re dijwartir e (cap. Civ; Labbe , VIII), ku tê de dibêje ku kesek ku ji berê ve imad bibe "bi navê Sêwîtiya Pîroz an tenê bi navê Mesîh, wekî ku em di Karên theandiyan de dixwînin", nayê imad kirin.

Joseph Ratzinger (Papa Benedict XVI) Destpêka Xirîstiyaniyê: çapa 1968, rûpel 82, 83

"Forma bingehîn a pîşeya meya baweriyê di sedsala duyemîn û sêyemîn de têkildarî merasîma vaftîzmê pêk hat. Heya ku jêderka wê tê, nivîs (Metta 28:19) ji bajarê Romayê hatiye. "

Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, rûpel 295

"Theahidiya ji bo belavkirina berfireh a formula vaftîzmê ya hêsan [bi navê Jesussa] heya sedsala duyemîn ew qas serfiraz e ku tewra di Metta 28:19 de jî, formula Trinîtî paşê hate danîn."

Ji bo xatirê Mesîh, Tom Harpur, rûpel 103

"Lê ji bilî zanyarên herî muhafezekar, hemfikir in ku bi kêmanî beşa paşîn a vê fermanê [Beşa sêyemîn a Metta 28:19] paşê hate danîn. Formula [Trinîtî] di Peymana Nû de li cîhek din nayê dîtin, û em ji delîlên heyî yên berdest [yên mayî yên Peymana Nû] dizanin ku Dêra herî kevn mirovan bi van peyvan imad nake ("bi navê Bav, û ya Kur û Ruhê Pîroz)) vaftîzbûn tenê bi navê Jesussa "nav" an "di" de bû. Ji ber vê yekê tê îdîakirin ku ayet di eslê xwe de "bi navê min imadkirina wan" xwendiye û dûvre jî hate berfireh kirin [guheztin] da ku di dogma [paşê Trinîtî ya Katolîk] de bixebite. Bi rastî, nêrîna yekem a ku ji hêla zanyarên rexnegir ên Alman û hem jî Unîtaryiyan ve di sedsala nozdehan de hate pêşkêş kirin, wekî pozîsyona pejirandî ya zanyariya sereke heya 1919 -an, dema ku şîroveya Peake yekem car hate weşandin, hate gotin: "Dêra yekem rojan (33 PZ) ev ferman li seranserê cîhanê (Trinîtî) nedîtin, tewra ku ew pê zanibin jî. Fermana vaftîzbûna bi navê sê [Trinity], berfirehkirinek doktrînal a derengmayî ye. "

A History of The Christian Church, Williston Walker, 1953, rûpel 63, 95

"Bi şagirtên pêşîn re bi gelemperî imad" bi navê Jesussa Mesîh "bû. Di Ahîda Nû de, ji bilî fermana ku di Metta 28:19 de ji Mesîh re hatî dayîn, behsa vaftîzbûna bi navê Trinityê nayê kirin. Ew nivîs zû ye, (lê ne ya orîjînal e) lêbelê. Ew di bingeha baweriya Apostandiyan de ye, û pratîka ku di Teaching, (an Didache) û ji hêla Justin ve hatî tomarkirin (*an navbirî). Rêberên xiristiyan ên sedsala sêyemîn naskirina forma berê diparêzin, û, bi kêmasî, li Romayê, vaftîzbûna bi navê Mesîh ji serdema Metran Stephen (254-257), ger bê rêkûpêk be, derbasdar hate hesibandin.

Seat of Authority in Religion, James Martineau, 1905, rûpel 568

"Ew hesabê ku ji me re vedibêje ku paşiya paşîn, piştî vejîna xwe, wî şandiyên xwe wezîfedar kir ku herin û di nav hemî miletan de imad bikin (Mt 28:19) bi axaftina bi zimanê Trinîtî yê sedsala pêşîn xwe xiyanet kir û me mecbûr dike ku di wê de edîtorê dêrê bibînin, û ne evangelîst, pir kêm damezrîner bixwe. Traopek dîrokî ya vê formula vaftîzmê ya berê tune ku "Hînkirina Diwanzdeh Apostandiyan" (ch. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, ed. Philip Schaff, 1887), û lêborîna yekem a Justin (Apol. I. 61.) di nîvê sedsala duyemîn de: û zêdetirî sedsalek şûnda, Cyprian pêdivî dît ku israr li ser karanîna wê bike li şûna hevoka kevn a ku bi "li Mesîh Jesussa", an jî li "navê Xudan Jesussa" hatî imad kirin. . ” (Gal. 3:27; Karên :andiyan 19: 5; 10:48. Qibrisê Ep. 73, 16-18, pêdivî ye ku yên ku hîn jî forma kurttir bikar tînin bizivirîne.) Pawlos tenê, ji şandiyan, heya ku ew hat imad kirin, "Bi Ruhê Pîroz tije ye;" û bê guman ew tenê bi "Mesîh Jesussa" imad bû. (Rom. 6: 3) Dîsa jî, forma sê-kesane, ya ku ne dîrokî ye jî, hema hema ji hêla her Dêra li Xirîstiyaniyê ve wekî ya bingehîn tê israr kirin, û, ger we ew li ser we negotibe, rayedarên dêrê we derdixin wek mirovekî pûtperest, û dê di jiyana we de ne naskirina Xirîstiyanî, ne jî di mirina we de binaxkirina Xirîstiyanî bide we. Ew hukmek e ku dê her vaftîzma tomarkirî ya ku ji hêla şandiyek ve hatî kirin betal bike; ji ber ku ger pirtûka Karên ctsandiyan pêbawer be, karanîna neguherbar vaftîzbûn "bi navê Mesîh Jesussa" bû, (Acts 2:38) û ne "bi navê bav, û Kur, û Ruhê Pîroz . ”

Peake's Commentary on the Bible, 1929, rûpel 723

Metta 28:19, "Dêra rojên yekem ev ferman li seranserê cîhanê nedigirt, tewra ku ew pê zanibin jî. Fermana vaftîzbûna bi navê sê -qat berfirehkirina doktrînal a derengmayî ye. Li şûna peyvên "vaftîzbûn ... Ruh" divê em bi hêsanî "bi navê min" bixwînin,

Edmund Schlink, Doktrîna Vaftîzmê, rûpel 28

"Fermana vaftîzmê bi şêwaza Metta 28:19 nikare bibe jêdera dîrokî ya vaftîzma xiristiyan. Bi kêmanî, divê were texmîn kirin ku nivîs bi rengek ku ji hêla dêra [katolîk] ve hatî berfireh kirin, hatîye veguheztin. "

History of Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, rûpel 79

”Vaftîzbûna di serdema olicandiyan de bi navê Xudan Jesussa bû (1 Cor. 1:13; Karên :andiyan 19: 5). Gava ku formula bi navê Bav û Kur û Ruhê Pîroz derket holê ”

Bible Catechism, Rev. John C Kersten, SVD, Co. Book Book Publishing Co., NY, NY; l973, rûp. 164

"Di Mesîh de. Thencîl ji me re dibêje ku Xirîstiyan bi Mesîh imad bûne (no. 6). Ew yên Mesîh in. Karên lesandiyan (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) ji me re dibêje ku hûn bi navê (kesê) Jesussa vaftîz dibin. - wergerek çêtir dê "bi navê (kesê) Jesussa be." Tenê di Sedsala 4 -an de formula "Bi navê Bav, û Kur, û Ruhê Pîroz" bû adet. "

Çi li ser Didache?

 • Didache translit. Didakhé tê wateya "Hînkirin" û her weha wekî Hînkirina Xudan bi navgîniya Diwanzdeh lesandiyên Neteweyan tê zanîn
 • Dîroka xebata wê ya orîjînal, nivîskarî û koka wê ne diyar e her çend ku pir zanyarên nûjen wê vedigirin sedsala yekem (90-120 PZ)
 • Witnessahidê sereke yê nivîsa Didache destnivîsek perpe ya Yewnanî ya sedsala yanzdehan e ku wekî Codex Hierosolymitanus an Codex H, (1056 PZ) tê zanîn 
 • Pir îhtîmal e ku Didache di dema nêzê 950 salan de ji dema ku ew li gorî Codex H hatî çêkirin hate guheztin.
 • Didache li hember tobe û mirina sembolîk a di nav Mesîh de bêdeng e
 • Didache 7 dibêje, "Lê di derbarê vaftîzmê de, hûn wusa imad bikin. Piştî ku we ev tişt hemû xwend, bi navê Bav û Kur û Ruhê Pîroz bi ava zindî (herikîn) imad bikin. Lê eger te ava zindî tune, wê hingê bi ava din imad bike; û ger hûn nekarin di sermayê de, hingê di germê de. Lê heger tu yek tune, hingê bi navê Bav û Kur û Ruhê Pîroz sê caran (sê caran) avê li ser serî bike. "
 • Delîlên navxweyî Didache 7 wekî navbeynkariyê destnîşan dike, an zêdekirina paşê. Di Didache 9 de, ku bi civatê re mijûl dibe, nivîskar dibêje, "Lê bila kes ji vê spasiya eukaristîkî nexwe û vexwe, lê ewên ku bi navê Xudan Jesussa imad bû”(Nivîsara Yewnanî dibêje“ Iesous ”ku ji Jesussa re Yewnanî ye)
 • Demek kurt piştî ku got ku vaftîzbûn divê bi sernavên Bav, Kur û Ruhê Pîroz bê kirin, Didache hewcehiya bêkêmasî ya imadbûna bi navê Xudan Jesussa (ango, "Iesous" - heman peyva Yewnanî ya ku di Karên :2andiyan 38:8 Karên 16andiyan 10:48; Karên andiyan 19:5; Karên XNUMXandiyan XNUMX: XNUMX). Tnakokiyek eşkere ya wî temsîl dike û rastiya argumana ku Didache 7 navbeynkariyek e, dide pejirandin.
 • Her çend di hundurê Didache -yê de hin naverokên balkêş hene ku dibe ku di destpêka sedsala duyemîn de hatine nivîsandin, diyar e ku paşpirtikên paşîn û çapên Didache -yê di derbarê rastiya naveroka wê de dibe sedema nezelaliyê.

Commentsîroveyên li ser Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Derxistina Q, rûpel 134-135

"Didache, berhevokek xirîstiyanî ya sedsala duyemîn a destpêkî ye, bi eşkere jî tevlihev e, ku ji beşa" Du Rê "(beş 1-6), destnivîsek perestgehê (7-10), talîmatên pêşwaziya pêxemberên gerok pêk tê ( 11-15), û apokalipsek kurt (16). Mcûdahiyên di şêwaz û naverokê de û hem jî hebûna navbeynkarên gumanbar û eşkere, vê rastiyê eşkere dike ku Didache ji tevê kincê qut nebûye. Nêrîna serdest a îro ev e ku ew belge li ser bingeha çend yekîneyên serbixwe, pêşdarazîkî yên ku ji hêla yek an du redaktor ve hatine berhev kirin hate çêkirin.s (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Berawirdkirina beşa "Du Rê" bi gelek belgeyên "Du Rê" yên din diyar dike ku Didache 1-6 bixwe encama sererastkirina pir-qonaxî ye. Belge bi organîzasyonek bêhemdî dest pê kir (bnr. Barnabas 18-20), lê di çavkaniyek hevpar a Didache-yê de ji nû ve hate rêxistin kirin., Doctrina apostolorum, û Fermana Dêra Apostolîk… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Rûpel 36

 Quasten nivîsand ku Didache di dema jiyana şandiyên orjînal de nehatiye nivîsandin: "belge bi destwerdanên paşîn ve hate desteser kirin... belge ne vedigere demên şandî … Wekî din, berhevokek wusa ya rêzikên dêrê pêşbînî dike ku demjimêrek arambûnê hebe. Hûrguliyên belavbûyî destnîşan dikin ku serdema şandî êdî ne hevdem e, lê derbasî dîrokê bûye. "

Dîroka Eusebius 3:25

Di destpêka sedsala çaremîn de, Eusebius ji Qeyseriyê nivîsand ku "... ya ku jê re Hînkarîyên lesandiyan ... tê gotin sexte bû. "