Diyariya Ruhê Pîroz
Diyariya Ruhê Pîroz

Diyariya Ruhê Pîroz

Xizmeta Yûhennayê imadkar û Jesussa

Yûhennayê imadkar înkar kir ku ew Mesîh e, lê got yê ku piştî wî bê wê bi Ruhê Pîroz û agir imad bike. (Lûqa 3:15-16) Gava ku Îsa ji aliyê Yûhenna ve hat imadkirin û dua dikir, ezman vebûn û Ruhê Pîroz bi bedenî li ser wî hat xwarê. (Lûqa 3:21-22) Yûhenna şahidî kir ku li ser Mesîh wî dît ku Ruh daket û bimîne. (Yûhenna 1:32) Ev delîl bû ku Îsa ew e yê ku bi Ruhê Pîroz imad dike û ew Kurê Xwedê ye. (Yûhenna 1:34) Piştî ku Îsa Ruhê Pîroz stend, gava ku ew nêzîkî 30 salî bû, dest bi xizmeta xwe kir. (Lûqa 3:23) Wî daxuyand: “Ruhê Xudan li ser min e, çimkî wî ez rûn kirim ku ez mizgîniyê bidim belengazan. Wî ez şandime, da ku ez ji girtiyan re azadî û ji koran re vegerandina çavan, ji bo kesên bindest azad bikim, ji bo ku sala rehmeta Xudan bidim zanîn.» (Lûqa 4:18-19) Piştî imadkirina ku Yûhenna daxuyand, Xwedê Îsayê Nisretî bi Ruhê Pîroz û bi hêz rûn kir û ew geriya û qencî kir û hemû yên ku ji aliyê Îblîs ve dihatin bindestkirin qenc kirin, çimkî Xwedê bi wî re bû. (Karên Şandiyan 10:37-38)

Em ê bi vaftîzbûna wî vaftîz bibin

Îsa got: «Hûnê ji kasa ku ez vexwim vexwin û bi imadkirina ku ez pê hatim imadkirin, hûnê imad bibin.» (Marqos 10:39-40) Wî usa jî got: “Yê ku baweriyê bi min bîne, ewê karên ku ez dikim jî bike; û karên ji van mezintir jî wê bike, çimkî ez diçim ba Bav.» (Yûhenna 14:12) Eger yên xerab zanibin ku diyariyên qenc bidin zarokên xwe, Bavê ezmanan wê çiqas bêtir Ruhê Pîroz bide wan ên ku ji wî dixwazin! (Lûqa 11:13) Îsa bi qîrîn got: «Eger yek tî ye, bila were ba min û vexwe. (Yûhenna 7:37) Yê ku baweriyê bi min bîne, wek ku Nivîsara Pîroz gotiye: ‹Wê ji dilê wî çemên ava zindî biherikin.› (Yûhenna 7:38) Wî ev tişt li ser Ruh got, ku yên ku baweriyê bi wî anîn diviyabû bistanda, çimkî hê Ruh nehatibû dayîn, çimkî hê Îsa nehatibû birûmetkirin. (Yûhenna 7:39) Wî got: “Eger hûn ji min hez bikin, hûnê emrên min bînin cih. Û ezê ji Bav bixwazim û ewê Alîkarekî din bide we, ku her û her bi we re be, ew Ruhê Rastiyê ye, ku dinya nikare wî qebûl bike.» (Yûhenna 14:15-16) Alîkar, Ruhê Pîroz e ku bav bi navê Îsa dişîne. (Yûhenna 14:26) Wî got ku ew bi kêrî şagirtên wî çû, çimkî eger ew neçûya, Alîkar nedihat ba wan. (Yûhenna 16:7)

Bimeşin heya ku hûn ji jor ve bi hêzê neyên

Gava ku Îsa ji nav miriyan hat rakirin û ji Şandiyên ku xwe bijartibûn re xuya bû, wî ji wan re got ku ji Orşelîmê dernekevin, lê li benda soza Bav bin, ya ku we ji min bihîst, çimkî Yûhenna bi avê imad kir. lê hûnê bi Ruhê Pîroz imad bibin ne çend roj şûnda.» (Karên Şandiyan 1:2-5) Gava ku roja Pentîkostê hat, ew hemû bi hev re li cihekî bûn - û ji nişkê ve ji ezmên dengek mîna bayekî bihêz hat û tevahiya mala ku ew lê rûniştî bûn tije kir. (Karên Şandiyan 2:1-2) Zimanên wek êgir ji hev veqetandî li wan xuya bûn û li ser her yekî ji wan rûniştin – û ew hemû bi Ruhê Pîroz tije bûn û wek ku Ruh dabû wan, bi zimanên din bipeyivin. (Karên Şandiyan 2:3-4) Hem Cihû û hem jî prozelîtan, bihîstin ku ew bi zimanê me karên Xwedê yên hêzdar dibêjin.» (Karên Şandiyan 2:11) Û hemû şaş û matmayî man û ji hev re gotin: «Ev tê çi wateyê?» – Lê yên din henek dikirin û digotin: «Bi şeraba nû tijî bûne». (Karên Şandiyan 2:12-13)

Mizgîniya Petrûs di Roja Pentîkostê de

Petrûs bi yanzdeh şagirtan re rawesta, dengê xwe bilind kir û ji wan re got: «Ev mirov ne serxweş in, wek ku hûn difikirin, ji ber ku tenê saeta sisiyan a rojê ye – lê ev e ya ku bi destê Yûêl pêxember hat gotin.» (Karên Şandiyan 2:15-16) “Û di rojên dawîn de, Xwedê diyar dike, ku ezê Ruhê xwe birijînim ser hemû bedenê, û kur û keçên we wê pêxemberîtiyê bikin û xortên we wê dîtiniyan bibînin. û kalên te dê xewnan bibînin; di wan rojan de jî ezê Ruhê xwe birijînim ser xulamên xwe û xulamên xwe.» (Karên Şandiyan 2:17-18) Petrûs jî got: «Ev Îsa Xwedê rakir û em hemû ji wî ne. şahidan – ji ber vê yekê ku li milê Xwedê yê rastê bilind bûye û soza Ruhê Pîroz ji Bav standiye, wî ev tiştên ku hûn bi xwe dibînin û dibihîzin rijandiye.» (Karên Şandiyan 2:32-33) Û: «Bila hemû mala Îsraêl bi rastî bizane ku Xwedê ew hem Xudan û hem jî Mesîh, ev Îsayê ku we xaç kir, kiriye Xudan û Mesîh.» (Karên Şandiyan 2:36) Gava wan ev bihîst, dilê wan hat birîn û ji Petrûs û şandiyên mayî re gotin: «Birano, emê çi bikin?» (Karên Şandiyan 2:37) Petrûs ji wan re got: «Tobe bikin û her yek ji we bi navê Îsa Mesîh ji bo efûkirina gunehên xwe imad bibin û hûnê diyariya Ruhê Pîroz bistînin – Çimkî soz ji bo we ye. û ji bo zarokên we û ji bo her kesên dûr, yên ku Xudan Xwedayê me gazî xwe dike.» (Karên Şandiyan 2:38-39) Yên ku peyva wî qebûl kirin, imad bûn û wan xwe dan hînkirin û hevpariya Şandiyan, şikandina nan û dua kirin - û tirsa her canî ket, û gelek ecêb û nîşan hebûn. bi destê Şandiyan tê kirin. (Karên Şandiyan 2:41-43)

Bi wêrektiya Ruhê Pîroz Mesîh didin bihîstin

Gava ku Petrûs berdewam kir, wî mizgînî da û got: «Ya ku Xwedê bi devê hemû pêxemberan gotibû, ku Mesîhê wî wê cefayê bikişîne, wî bi vî awayî pêk anî. ji ber Xudan.» (Karên Şandiyan 3:18-20) Gava ku şandiyan xizmeta xwe domandin û rastî dijberiyê hatin, wan ji bo wêrekiyê dua kirin û gotin: “Ya Xudan, li gefên wan binêre û ji xulamên xwe re bihêle ku bi hemû cesaret peyva te bipeyivin, dema ku tu xwe dirêjî destê xwe qenc bike û bi navê xulamê te yê pîroz Îsa nîşan û keramet têne kirin.» (Karên Şandiyan 4:29-30) Û gava ku dua kirin, cihê ku ew tê de kom bûbûn lerizî û hemû bi Ruhê Pîroz tije bûn û peyva Xwedê bi cesaret gotin. (Karên Şandiyan 4:31) Di bin dijberiya din de, Petrûs û şandiyan got: "Divê em ji mirovan bêtir guh bidin Xwedê - Xwedayê bav û kalên me Îsa rakir, ku we ew bi darvekirina wî bi dar ve kir - Xwedê ew li milê wî yê rastê bilind kir. wek Rêber û Xilaskar, ku tobeyê bide Îsraêl û efûkirina gunehan – û em şahidên van tiştan in û Ruhê Pîroz jî, yê ku Xwedê daye yên ku bi ya wî dikin, şahid in.» (Karên Şandiyan 5:29-32)

Veguherîna Sameriyan 

Gava Filîpos li bajarê Sameryayê Mizgîniya Padîşahiya Xwedê û navê Îsa Mesîh da zanîn û Mesîh ji wan re da zanîn, ew jin û mêr imad bûn. (Karên Şandiyan 8:12) Şandiyan li Orşelîmê bihîstin ku Sameryayê peyva Xwedê qebûl kiriye û wan Petrûs û Yûhenna şandin ba wan (Karên Şandiyan 8:14), ku hatin xwarê û ji bo wan dua kirin ku ew Ruhê Pîroz bistînin (Karên Şandiyan). 8:15), ji ber ku hê neketibû ser yekî ji wan, lê ew tenê bi navê Xudan Îsa imad bûbûn. (Karên Şandiyan 8:16) Paşê destên xwe danîn ser wan û wan Ruhê Pîroz stand. (Karên Şandiyan 8:17)

Miletan Ruhê Pîroz distînin

Gava ku Petrûs hat gazîkirin ku Mizgîniyê bide miletan, Ruhê Pîroz ket ser hemûyên ku peyv bihîstin û bawermendên ji nav sinetbûyînên ku bi Petrûs re hatibûn, şaş man, çimkî diyariya Ruhê Pîroz jî li ser Miletan – çimkî wan dibihîzin ku ew bi zimanan dipeyivin û pesnê Xwedê didin. (Karên Şandiyan 10:44-46) Petrûs got: “Ma kes dikare av ji vaftîzkirina van mirovan re bigire, yên ku Ruhê Pîroz jî wek me standine?” – û wî emir kir ku bi navê Îsa Mesîh imad bibin. (Karên Şandiyan 10:47-48) Gava ku ew tiştên ku li Orşelîmê hatibûn serê bawermendên Orşelîmê, got: «Gava ku min dest bi axaftinê kir, Ruhê Pîroz çawa di destpêkê de bi ser me de ket. Û peyva Xudan hat bîra min, ku wî çawa gotibû: ‹Yûhenna bi avê imad dike, lê hûnê bi Ruhê Pîroz imad bibin›. – Îcar eger Xwedê eynî diyariya ku dema me bawerî bi Xudan Îsa Mesîh da me, bida wan, ez kî bûm ku bikaribim li ber Xwedê bisekinim?» (Karên Şandiyan 11:15-17) Gava ku wan ev tişt bihîstin, bêdeng man, pesnê Xwedê dan û gotin: «Hingê Xwedê tobeya jiyanê daye miletan jî.» (Karên Şandiyan 11:18) Dûv re di civîna Civîna Orşelîmê de, Petrûs got: «Xwedayê ku bi dil dizane, ji wan re şahidî kir, çawa ku wî ji me re kir, Ruhê Pîroz da wan û wî cihêtî nexist navbera me û wan. bi baweriyê dilê xwe paqij kirin.» (Karên Şandiyan 15:8-9) Gava ku Petrûs got ku Mesîhiyên necihûwar gerekê qanûna Mûsa peyrew nekin, Petrûs got: “Çima hûn Xwedê diceribînin û nîrê datînin stûyê şagirtên ne bav û kalên me û ne jî me nikaribûn ragirin? Lê em bawer dikin ku emê bi kerema Xudan Îsa xilas bibin, çawa ku ew dixwazin.» (Karên Şandiyan 15:10-11)

Milet bi Ruhê Pîroz bi riya wezareta Pawlos distînin

Gava ku Pawlos Mizgînî belav dikir, wî çend şagirtên Yûhenna dîtin û ji wan re got: "Gelo we Ruhê Pîroz stand, gava we bawer kir?" Bersiva wan ev bû ku nebihîstiye ku Ruhê Pîroz heye û ew di vaftîzma Yûhenna de imad bûne. (Karên Şandiyan 19:1-3) Pawlos got: “Yûhenna bi imadkirina tobekirinê imad kir û ji xelkê re got ku baweriyê bi yê ku wê piştî wî bihata, yanî Îsa.” (Karên Şandiyan 19:4) Gava ku ew bi vê yekê bihîstin, bi navê Xudan Îsa imad bûn û gava ku Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser wan û wan dest bi axaftina bi zimanan û pêxemberîtiyê kir. (Karên Şandiyan 19:5-6)

Hêza vejîna Ruhê Pîroz

Em hemû yên ku bi Mesîh Îsa imad bûne, di mirina wî de imad bûne. (Romayî 6:3) Ji ber vê yekê em bi wî re bi imadkirina mirinê hatin veşartin, da ku çawa ku Mesîh bi rûmeta Bav ji nav miriyan hat rakirin, em jî di jiyana nû de bimeşin. (Romayî 6:4) Hûn şuştin, hûn hatin pîroz kirin, hûn bi navê Xudan Îsa Mesîh û bi Ruhê Xwedayê me rastdar bûn. (1 Korintî 6:11) Hezkirina Xwedê bi Ruhê Pîroz ê ku ji me re hatiye dayîn, ketiye dilê me. (Romayî 5:5) Ruh di qelsiya me de alîkariya me dike - ji ber ku em nizanin ku em ji bo çi dua bikin, lê Ruh bi nalînên ku ji peyvan pir kûr ji me re şefaetê dike - yê ku di dilên de dikole û dizane ku hişê mirovan çi ye. Ruh, ji ber ku Ruh li gorî daxwaza Xwedê ji pîrozan re şefaetê dike. (Romayî 8:26-27)

Bi hêza Ruhê Pîroz, em bi hêviyê pir in

Xwedayê hêviyê bawermendan bi şahî û aştiyê tije dike, da ku bi hêza Ruhê Pîroz ew di hêviyê de zêde bibin. (Romayî 15:13) Ji xeynî ruhê wî yê ku di dilê wî de ye, kî bi ramanên mirov dizane? – Ji ber vê yekê jî ji Ruhê Xwedê pê ve tu kes ji ramanên Xwedê fêm nake. (1 Korintî 2:11) Niha me ne ruhê dinyayê, lê Ruhê ku ji Xwedê ye, standiye, da ku em tiştên ku Xwedê bi belaşî dane me fêm bikin. (1 Korintî 2:12) Şahidiya bawermendan wek nameyek Mesîh e, ku ne bi deqê, lê bi Ruhê Xwedayê jîndar hatiye nivîsandin. (2 Korintî 3:3) Baweriya me ya ku bi saya Mesîh ji Xwedê re heye ev e - ne ku em bi xwe têra xwe dikin ku tiştek ji me tê, lê têra me ji Xwedê ye, yê ku em têr kir ku em bibin xizmetkarên Xwedê. Peymana nû, ne ji herfê, lê ji Ruh. Çimkî herf dikuje, lê Ruh jiyanê dide. (2 Korintî 3:4-6) Yê ku Ruh dide we û di nav me de kerametan dike, ne bi kirinên Şerîetê, lê bi bihîstina baweriyê dike - çawa ku Birahîm “baweriya Xwedê anî û ji wî re hat hesab kirin. edalet.” (Galatî 3:5-6) Mesîh em ji nifira Şerîetê rizgar kirin û ji bo me bû nifir - ji ber ku hatiye nivîsîn: "Nilet li her kesê ku bi darê ve hatiye daliqandin" - da ku di Mesîh Îsa de bereketa Birahîm dikarin bên ba miletan, da ku em bi baweriyê Ruhê sozdayî bistînin. (Galatî 3:13-14) Tiştê ku Mesîh pêk aniye da ku miletan bîne guhê xwe, bi hêza nîşan û kerametan bû - bi hêza Ruhê Xwedê. (Romayî 15:18-19)

Pêdivî ye ku hûn ji nû ve wekî zarokek Xwedê ji dayik bibin

Îsa got: “Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku yek ji nû ve çênebe, nikare Padîşahiya Xwedê bibîne – heya ku ji av û Ruh çênebe, nikare bikeve Padîşahiya Xwedê. (Yûhenna 3:3-5) Yê ku ji bedenê çêdibe beden e û yê ku ji Ruh çêdibe ruh e. (Yûhenna 3:6) Şaş nebin ku min ji we re got: 'Divê hûn ji nû ve çêbin.' (Yûhenna 3:7) Ba li ku derê bixwaze lê dixe û hûn dengê wî dibihîzin, lê hûn nizanin ew ji ku tê û bi ku ve diçe. Her kesê ku ji Ruh çêdibe jî wisa ye.» (Yûhenna 3:8) Wî usa jî got: “Seet tê û niha ye, çaxê ku perizînkarên rast wê bi ruh û rastiyê ji Bav re biperizin, çimkî Bav li mirovên weha digere ku wî biperizin. (Yûhenna 4:23) Xwedê ruh e û yên ku wî diperizin divê bi ruh û bi rastiyê biperizin.» (Yûhenna 4:24) Ger hûn li gor bedenê bijîn hûnê bimirin, lê ger hûn bi Ruh kirinên bedenê bikujin, hûnê bijîn. (Romayî 8:13) Çimkî hemûyên ku bi Ruhê Xwedê têne rêber kirin kurên Xwedê ne. (Romayî 8:14)

Ruh jiyan e - pejirandina me wekî kur

Hûn ne di bedenê de, lê di Ruh de ne, eger bi rastî Ruhê Xwedê di nav we de rûdine - Yê ku Ruhê Mesîh ne yê wî ye. (Romayî 8:9) Lê eger Mesîh di nav we de be, beden ji ber guneh mirin be jî, Ruh ji ber rastdariyê jiyan e. (Romayî 8:10) Eger Ruhê yê ku Îsa ji nav miriyan rakir, di nav we de rûdine, yê ku Mesîh Îsa ji nav miriyan rakir, wê bi Ruhê xwe yê ku di nav we de rûdine, bedenên we yên mirî jî bide jiyandin. (Romayî 8:11) Ne ruhê koletiyê ye ku meriv dîsa bikeve nava tirsê, lê Ruhê kurbûnê ye ku em diqîrin: “Abba! Bav!" (Romayî 8:15) Ruh bi ruhê me re şahidiyê dike ku em zarokên Xwedê ne, û eger zarok in, wêris jî wêris in - wêrisên Xwedê û hevkarên Mesîh, bi şertê ku em bi wî re cefayê bikişînin, da ku em bi wî re jî bi rûmet bibin. wî. (Romayî 8:16-17) Ezabên vê dema niha ne hêja ne ku bi rûmeta ku dê eşkere bibe - ji ber ku afirandin bi hesreta diyarbûna kurên Xwedê li benda bêrîkirinek e. (Romayî 8:18-19) Yên ku fêkiyên pêşîn ên Ruh hene, di hundurê xwe de nalîn dikin ku bi dilgermî li benda kurbûnê, xilasiya bedenê ne. (Romayî 8:23)

Rastiyên bingehîn

Xala destpêkê ya peyva Mesîh bingeha tobekirina ji kirinên mirî û baweriya bi Xwedê û hînkirina vaftîzmê û danîna destan û vejîna ji nav miriyan û dîwankirina herheyî ji bo wan e. yên ku daketine imadê û diyariya ku ji ezmên tam kirine û Ruhê Pîroz stendine û peyva Xwedê ya qenc û hêza serdema ku wê bê tam kirine. (Îbranî 6:1-5 Lamsa) Di Îsa de em bi sinetbûna bê dest, bi sinetbûna laşê bedenê, bi sinetbûna Mesîh, bi sinetbûna bi wî re hatine sinet kirin, ku em tê de jî hatin rakirin. bi wî re bi baweriya bi hêza Xwedê ya ku ew ji nav miriyan rakir. (Kolosî 2:11-12) Ji bo efûkirina gunehên xwe tobe bikin û bi navê Îsa Mesîh imad bibin û hûn ê diyariya Ruhê Pîroz bistînin - çimkî soz ji bo we û ji bo zarokên we û ji bo her kesê ye. dûr in, her kesê ku Xudan Xwedayê me gazî xwe dike. (Karên Şandiyan 2:38-39)

Bi zimanan dipeyivin û bi Ruh dua dikin

Li pey hezkirinê bigerin, û bi dilxwazî ​​diyariyên giyanî bixwazin. (1 Korintî 14:1) Yê ku bi zimanekî dipeyive ne bi mirovan re, lê bi Xwedê re dipeyive; Çimkî tu kes wî fêm nake, lê ew sirên di Ruh de dibêje. (1 Korintî 14:2) Xwest e ku em hemû bi zimanan bipeyivin, çimkî yên ku bi zimanekî dipeyivin xwe ava dikin. (1 Korintî 14:4) Gava ku bi zimanekî dua dikin, ruh dua dike lê hiş bêber e. (1 Korintî 14:14) Ezê çi bikim? Ezê bi ruhê xwe dua bikim, lê ezê bi hişê xwe jî dua bikim; Ez ê bi ruhê xwe pesnê xwe bidim, lê ezê bi hişê xwe jî bistirêm. (1 Korîntî 14:15) Pawlos ji Xwedê re şikir kir ku ew ji yên din bêtir bi zimanan dipeyivî. (1 Korintî 14:18) Axaftina bi zimanan qedexe nekin. (1 Korintî 14:39)

Bi Ruh pêxembertî dikin

Divê em bi dilgermî li diyariyên ruhanî bixwazin, nemaze ku em pêxemberîtiyê bikin. (1 Korintî 14:1) Yê ku pêxembertiyê dike, ji bo avakirin, cesaret û teseliyê bi mirovan re dipeyive. (1 Korintî 14:3) Yê ku pêxemberîtiyê dike, dêrê ava dike, wekî yê ku pêxemberîtiyê dike, ji yê ku bi zimanan dipeyive mezintir e. (1 Korintî 14:5) Di civînê de ji gelek peyvên bi zimanekî çêtir e ku meriv bi awayek têgihîştî biaxive, da ku merivên din hîn bike. (1 Korintî 14:19) Îcar eger hemû dêrê bicivin û hemû bi zimanan bipeyivin û yên ji derve an yên nebawer bikevin hundir, ma wê nebêjin ku hûn ji ser hişê xwe ne? (1 Korintî 14:23) Lê eger hemû pêxemberîtiyê bikin û yekî bêbawer an ji derve bikeve hundir, ji aliyê hemûyan ve tê sûcdarkirin, ji aliyê hemûyan ve tê hesabkirin, sirên dilê wî tên eşkerekirin û bi vî awayî, dikeve ser rûyê wî. dê biperizin Xwedê û eşkere bikin ku Xwedê bi rastî di nav we de ye. (1 Korintî 14:24-25)

Diyariyên Ruh

Niha celeb diyarî hene, lê heman Ruh; û cûrbecûr xizmetê hene, lê Xudan yek e; û cûrbecûr çalakî hene, lê ew Xwedê ye ku di her kesî de hêz dide wan. (1 Corinthians 12:4-6) Ji her bawermend re xuyangkirina Ruh ji bo berjewendiya gelemperî tê dayîn. (1 Korintî 12:7) Bi saya Ruh diyariyên cûrbecûr têne dayîn, wekî gotina şehrezayiyê, gotina zanînê, baweriyê, diyariyên saxkirinê, kerametan, pêxemberîtiyê, şiyana ferqkirina ruhan, cûrbecûr zimanan û şirovekirina zimanan. (1 Korintî 12:8-10) Ev gişk bi yek û eynî Ruh têne qewîkirinê, yê ku ji her bawermend re bi ferdî li gorî ku bixwaze dabeş dike. (1 Korintî 12:11) Çimkî çawa ku beden yek e û gelek endamên wê hene û hemû endamên bedenê, her çend pir bin jî, yek beden in, bi Mesîh re jî wisa ye. (1 Korintî 12:12) Çimkî bi yek Ruh bawermend di yek bedenê de têne imad kirin - Cihû an Yewnanî, xulam an azad - û ji yek Ruh têne vexwarin. (1 Korintî 12:13) Ruh netemirînin û pêxemberîtiyên biçûk nebînin, lê her tiştî biceribînin – xwe bi ya qenc bigirin. (1 Selanîkî 5:19-21)

Di Ruhê Pîroz de dixebitin

Di Mesîh de, divê em bi Xwedê tijî bibin ku nefesa xwe ya pîroz distîne. (Galatî 3:14) Bi Ruhê ku di me de razayî ye, em dibin perestgehên Xwedayê jîndar. (1 Corinthians 3:16) Jiyana nû ya Ruh me paqij dike û me di her rastdariyê de neçar dike. (Romayî 8:10) Xwedê bi saya Mesîh, ava ruhê zindî dirijîne nav me, dilê me bi hezkirinê tije dike, aştiyek ecêb bi şahiya ku nayê vegotin dide me. (Romayî 5:5) Em gerekê ne li gorî qanûneke kevin, lê di jiyana nû ya Ruh de xizmet bikin. (Romayî 7:6) Ne jî em ê gotinên serwaxt ên bê Ruh hîn bikin, da ku xaça Mesîh kêm nebe. (1 Korintî 1:17) Belê, ger hewce be, emê bisekinin û li bendê bin ku ji jor ve hêz bê dayîn. (Lûqa 11:13) Ruhê Pîroz wê bibe hêza me ya ajotinê - li gorî daxwaza Xwedê veguherîne, navbeynkar û hêzdar bike. (2 Korintî 3:18) Xizmeta qenckirina mucîzeyê ji kelehên cinan bi hêza Ruh tê kirin. (Karên Şandiyan 10:38) Pêxembertî ne ji daxwaza meriv tê, lê gava ku meriv ji Xwedê dipeyive wekî ku Ruhê Pîroz şîreta Xwedê dide û wî bi xwe re tîne. (2 Petrûs 1:21) Nîşan û keramet bi hêza Ruh diyar dibin. (Romayî 15:19) Wêrekbûn û îlhama me ew e ku bi vê hilma Xwedê were zindî kirin. (Karên Şandiyan 4:31) Gava ku rastiya Peyva Xwedê xwarina meya hişk e, Ruhê Xwedê vexwarina me ye. (Efesî 5:18)

Çavkanîyên Kitêba Pîroz ên Key

Lûqa 3: 15-16 (ESV) 

Çawa ku gel li hêviyê bû û hemûyan di dilê xwe de li ser Yûhenna dipirsîn gelo ew Mesîh e, Yûhenna bersîva wan hemûyan da û got: «Ez we bi avê imad dikim, lê yê ku ji min hêzdartir tê tê, têl Ez ne hêja me ku sendeliyên wî vekim. Ew ê we bi Ruhê Pîroz û agir imad bike.

Lûqa 3: 21-23 (ESV)

Gava ku hemû mirov imad bûn û gava ku Jesussa jî imad bû û dua dikir, ezman vebûn û Ruhê Pîroz bi şiklê bedenî daket ser wî, mîna kevokê; û dengek ji ezmên hat: «Tu Kurê min ê delal î; bi we ez pir kêfxweş im. Jesussa, gava ku dest bi wezareta xwe kir, nêzîkî sî salî bû.

Lûqa 4: 18-19 (ESV) 

 “Ruhê Xudan li ser min e, çimkî wî ez mesh kirim ku ez ji belengazan re mizgîniyê bidim. Wî ez şandime da ku ez ji girtiyan re azadî û ji koran re ji dîtinê re bibêjim, yên ku bindest in azad bikim, da ku sala kerema Xudan ragihînim. "

Lûqa 11:13 (ESV)

Ger hûn wê hingê, yên ku xirab in, zanibin ku çawa diyariyên baş bidin zarokên xwe, Bavê ezmanan hê bêtir wê Ruhê Pîroz bide wan ên ku jê pirs dikin! "

Marqos 10: 37-40 (ESV)

They wan jê re got: «Destûrê bide me ku em rûmeta xwe, yek li milê te yê rastê û yê din li milê te yê çepê, rûnin.» Jesussa ji wan re got: «Hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma tu dikarî kasa ku ez vedixwim vexwî, an jî bi vaftîzma ku ez tê de imad im imad bibim? » They wan jê re got: "Em dikarin." Jesussa ji wan re got: «Kasa ku ez vexwim hûnê vexun, û bi vaftîzma ku ez lê imad dibim, hûnê jî bên imad kirin, lê rûniştina li milê min ê rastê an yê çepê ne yê min e, lê ew ji bo wan e ku ji bo wan hatiye amadekirin. "

Yûhenna 1: 29-34 (ESV) 

Dotira rojê wî dît ku Jesussa * ber bi wî ve tê û got: «Va ye, Berxê Xwedê, yê ku gunehên dinyayê radike! Yê ku min jê re got: After Li pey min zilamek derdikeve pêşberî min, çimkî ew beriya min bû. ' Ez bi xwe wî nas nakim, lê ji bo vê yekê ez hatim ku bi avê imad bikim, da ku ew ji Israelsraîl re were eşkere kirin. " John Yûhenna şahidî kir: “Min dît ku Ruh wek kevokekê ji ezmên daket û li ser wî ma. Ez bi xwe wî nas nakim, lê yê ku ez şandime ku ez bi avê imad bikim, ji min re got: 'Yê ku tu dibînî Ruh li ser daketiye û rûniştiye, ew e ku bi Ruhê Pîroz imad dike.' I min dît û şahidî kir ku ev Kurê Xwedê ye. "

Yûhenna 3: 3-8 (ESV)

Jesussa lê vegerand û got: «Bi rastî, bi rastî ez ji te re dibêjim, heta ku yek ji nû ve çênebe ew nikare Padîşahiya Xwedê bibîne. ” Nîkodêmos jê re got: «Çawa mirov dikare pîr bibe? Ma ew dikare cara duyem têkeve zikê diya xwe û ji dayik bibe? " Jesussa bersîv da û got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, heger yek ji avê û Ruh çêbibe, ew nikare bikeve Padîşahiya Xwedê. Yê ku ji bedenê çêdibe beden e, û yê ku ji Ruh çêdibe ruh e. Li peyva ku min ji te re got: must Divê hûn ji nû ve çêbin mar, şaş nemînin. Ba li ku derê bixwaze lê dixe û hûn dengê wî dibihîzin, lê hûn nizanin ji ku tê û bi ku ve diçe. Her kesê ku ji Ruh çêdibe weha ye."

Yûhenna 7: 37-39 (ESV)

Roja dawîn a cejnê, roja mezin, Jesussa rabû ser xwe û kir qîrîn û got: «Eger yek tî dibe, bila bê ba min û vexwe. Yê ku bi min bawer dike, wek ku Nivîsara Pîroz gotiye: 'Ji dilê wî dê çemên ava zindî biherikin. '" Thiscar wî ev li ser Ruhê ku yên ku bawerî bi wî dianîn werdigirt, got..

Yûhenna 14:12 (ESV) 

 “Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku baweriyê bi min bîne dê karên ku ez dikim jî bikim; û ewê ji van karên mezintir bike, çimkî ez diçim ba Bav.

Yûhenna 14: 15-17 (ESV)

"Heke hûn ji min hez dikin, hûn ê emrên min bigirin. I ezê ji Bav bixwazim û ewê Alîkarekî din bide we, ku ew her û her bi we re be, ew Ruhê Rastiyê yê ku dinya nikare wî qebûl bike, ji ber ku ne wî dibîne û ne jî wî nas dike. Hûn wî nas dikin, çimkî ew bi we re dimîne û wê di we de be.

Yûhenna 14: 25-26 (ESV)

“Van tiştên ku min hê ji we re gotine, hê ku ez bi we re me. Lê Alîkar, Ruhê Pîroz, ku Bav wê bi navê min bişîne, ew ê we fêrî her tiştî bike û hemû tiştên ku min ji we re gotine bîne bîra we. 

Yûhenna 16:7 (ESV)

Lêbelê, ez rastiyê ji we re vedibêjim: feyda we ye ku ez biçim, çimkî ger ez neçim, Alîkar nayê cem we. Lê eger ez herim, ez ê wî ji te re bişînim

Karên andiyan 1: 4-5 (ESV)

While dema ku li ba wan ma, wî emir li wan kir ku ji Orşelîmê dernekevin, lê li hêviya soza Bav bimîne, ku, wî got, “te ji min bihîst; çimkî Yûhenna bi avê imad kir, lê hûn ê ne pir rojan şûnda bi Ruhê Pîroz imad bibin. "

Karên andiyan 2: 1-4,12-13 (ESV)

Gava roja Pentîkostê hat, ew hemî li yek cihek bûn. Suddenly ji nişkê ve dengek mîna bayekî bihêz ji ezmên hat û tevahiya mala ku ew lê rûdinişt dagirt. Ues zimanên dabeşkirî mîna êgir ji wan re xuya bûn û li ser her yekî ji wan rawestiyan. They ew gişt bi Ruhê Pîroz tije bûn û dest pê kirin bi zimanên din peyivîn wek ku Ruh dev ji wan berda... All her kes şaş û şaş ma û ji hevûdu re gotin: «Ev çi dibêje? Lê yên din bi henek dikirin, digotin: "Ew ji şerabê nû dagirtî."

Karên andiyan 2: 16-21 (ESV)

Lê ev e ku bi Yûhenna pêxember pêxember hatibû gotin:
"'In di rojên dawîn de wê bibe, Xwedê dibêje,
ku ezê Ruhê xwe li hemî bedena xwe bikim,
û zarokên te û keçên te wê pêşniyaz bikin,
û meriv ciwanên te dê xerîban bibînin,
û merivên te wê xewn xewn bikin;
Li ser xulamên mêran û xulamên jinên min jî jî
di wan rojan de ezê Ruhê xwe birijînim û ewê pêxemberîtiyê bikin.
Û ezê ezmanan li jorên jorîn nîşan bide
û nîşanên li ser erdê,
xwînê, agir, û vîrûsê dûman;
Roj wê bi tariyê veguhestin
û heyv xwîna xwînê
Berî Roja Xudan, roja bêkêmahiyeke mezin û kêfxweş tê.
Û ew ê ku her kesê ku navê navê Xudan bang dike wê bibe derbas bibe. '

Karên andiyan 2: 36-42 (ESV)

Bila tevahiya mala Israelsraêl ji ber vê yekê bi rastî bizanibe Xwedê ew hem Xudan û hem jî Mesîh kir, ev Jesussayê ku we xaç kir. ” Whencar gava ku wan ev bihîst, dilê wan kûr bû û ji Petrûs û şandiyên din re gotin: «Birano, em çi bikin?» Peter Petrûs ji wan re got: «Ji bo lêbihûrtina gunehên xwe tobe bikin û her yek ji we bi navê Jesussa Mesîh imad bibe û hûnê diyariya Ruhê Pîroz bistînin. Çimkî soz ji bo te û ji bo zarokên te û ji bo hemûyên ku dûr in, her kesê ku Xudan Xwedayê me gazî wî dike ye. " With wî bi gelek peyvên din şahidî kir û bi berdewamî şîret li wan kir û got: «Xwe ji vî nifşê qirêj rizgar bikin.» Yên ku peyva wî distandin imad bûn, û wê rojê qasî sê hezar giyan lê hatin zêdekirin. They wan xwe feda kir hînkirina şandiyan û hevparî, ji bo şikandina nan û duayan.

Karên :andiyan 4: 31 (ESV)

Gava ku wan dua kir, cîhê ku ew lê civiyabûn hejiya û ew gişt bi Ruhê Pîroz tije bûn û peyva Xwedê bi wêrekî dipeyivîn.

Karên andiyan 5: 29-32 (ESV)

Lê Petrûs û theandiyan bersîva wî dan: «Divê em ji mirovan bêtir ji Xwedê re îtaet bikin. Xwedayê bav û kalên me Jesussayê ku we ew bi darvekirinê ve kuşt, rakir. Xwedê wî li milê wî yê rastê wek Rêber û Xilaskar bilind kir, da ku tobe bide Israelsraîlî û lêbihûrtina gunehan. We em şahidên van tiştan in, û wusa jî Ruhê Pîroz e, yê ku Xwedê daye wan ên ku bi ya wî dikin. "

Karên andiyan 8: 12-17 (ESV)

Lê gava ku wan ji Filîpos bawer kir ku wî mizgîna Padîşahiya Xwedê û navê Jesussa Mesîh dida, ew jin û mêr imad bûn. Simonimûn bixwe jî bawer kir û piştî imadbûnê bi Filîpos re rûnişt. Seeing dît ku nîşan û karên mezin çêbûn, ew şaş ma. Gava theandiyên Orşelîmê bihîstin ku Samerya peyva Xwedê qebûl kiriye, wan Petrûs û Yûhenna şandin xwarê û daketin jêr. ji bo wan dua kir ku ew Ruhê Pîroz bistînin, Çimkî ew hê li yekî ji wan neketibû, lê ew tenê bi navê Xudan Jesussa imad bûne. Hingê wan destên xwe danîn ser wan û wan Ruhê Pîroz stand.

Karên andiyan 10: 37-38 (ESV)

hûn bi xwe dizanin ku li seranserê Cihûstanê, ji Celîlê piştî imadbûna ku Yûhenna ragihand, çi qewimî: çawa Xwedê Jesussayê Nisretî bi Ruhê Pîroz û bi hêz mesh kir. Ewî qencî dikir û hemû yên ku ji aliyê ilblîs ve hatin çewisandin qenc dikir, çimkî Xwedê bi wî re bû.

Karên andiyan 10: 44-48 (ESV)

Gava Petrûs hê jî van tiştan digot, Ruhê Pîroz ket ser hemûyên ku peyv bihîstin. Bawermendên sinetbûyî yên ku bi Petrûs re hatibûn şaş man, çimkî diyariya Ruhê Pîroz li ser miletan jî hat rijandin. Çimkî wan bihîst ku ew bi zimanan dipeyivin û Xwedê bilind dikin. Hingê Petrûs got: «Ma kes dikare avê ji bo vaftîzkirina van mirovên ku bi qasî me Ruhê Pîroz wergirtine, nehêle?"He wî emir kir ku ew bi navê Jesussa Mesîh imad bibin ... 

Karên andiyan 11: 15-18 (ESV)

Gava ku min dest bi axaftinê kir, Ruhê Pîroz wek ku me di destpêkê de avêt ser wan. I min gotina Xudan anî bîra xwe, çawa wî got: 'Yûhenna bi avê imad kir, lê hûn ê bi Ruhê Pîroz imad bibin. ' Eger wusa be, Xwedê heman diyarî da wan gava ku me bi Xudan Jesussa Mesîh bawer kir, ez kî bûm ku ez dikarim di riya Xwedê de bisekinim? ” Gava wan ev tişt bihîstin, bêdeng man. They wan rûmet dan Xwedê û gotin: «Hingê Xwedê tobe jî da ku jiyana xwe bide tobe.»

Karên andiyan 15: 8-11 (ESV)

God Xwedê, yê ku bi dil dizane, bi wan Ruhê Pîroz daye wan û bi vî awayî cudahî xistiye navbera me û wan, bi baweriyê dilê wan paqij kiriye û bi wan Ruhê Pîroz daye wan.. Ji ber vê yekê, hûn çima Xwedê diceribînin û nîrê li ser stûyê şagirtan dikin ku ne bavên me ne jî me nekariye hilgirin? Lê em bawer dikin ku em ê bi kerema Xudan Jesussa, mîna wan xilas bibin. "

Karên andiyan 19: 2-7 (ESV)

He wî ji wan re got: «We gava ku we bawer kir Ruhê Pîroz stand?» They wan got: "Na, me ne bihîstiye ku Ruhê Pîroz heye." He wî got: «Nexwe hûn bi çi hatin imad kirin?» Wan got: "Di vaftîzma Yûhenna de." Paul Pawlos got: "Yûhenna bi vaftîzma tobekirinê vaftîz kir û ji mirovan re got ku bila bi yê ku li dû wî tê, yanî Jesussa, bawer bikin." Bi bihîstina vê yekê, ew bi navê Xudan Jesussa imad bûn. When gava Pawlos destên xwe danîn ser wan, Ruhê Pîroz hat ser wan û wan dest pê kir û bi zimanan dipeyivîn û pêxemberîtî dikirin. Bi tevayî nêzîkî diwanzdeh mêr bûn. 

Romayî 6: 2-4 (ESV)

Em ên ku ji ber guneh mirine, çawa dikarin hê di wê de bijîn? Ma hûn nizanin ku em hemî yên ku bi Mesîh Jesussa vaftîz bûne, bi mirina wî imad bûne? Ji ber vê yekê em bi vaftîzmê bi mirinê bi wî re hatin binaxkirin, da ku, çawa ku Mesîh ji nav miriyan rabû bi rûmeta Bav, dibe ku em jî di nûbûna jiyanê de bimeşin.

Romayî 5: 5 (ESV)

û hêvî me şerm nake, çimkî hezkirina Xwedê bi Ruhê Pîroz ê ku ji me re hatiye dayîn, ketiye dilê me.

Romayî 8: 9-11 (ESV)

Lêbelê, tu, ne bi nefsê lê bi Ruh in, heke bi rastî Ruhê Xwedê di we de dimîne. Yê ku Ruhê Mesîh tune, ne yê wî ye. Lê eger Mesîh di we de ye, her çend beden ji ber guneh mirî ye jî, Ruh ji ber rastdariyê jiyan e. Ger Ruhê Yê ku Jesussa ji nav miriyan rakir, di nav we de rûdine, yê ku Mesîh Jesussa ji nav miriyan rakir, wê bi Ruhê xwe yê ku di dilê we de dimîne jî, bedenên we yên mirî bide jiyîn..

Romayî 8: 14-17 (ESV)

Bo hemû yên ku bi Ruhê Xwedê têne rêvebirin kurên Xwedê ne. Çimkî we ruhê koletiyê qebûl nekir ku hûn bikevin tirsê, lê we Ruhê Perestiyê wekî kur standiye, ku em bi wî digirîn: «Abba! Bav!" Ruh bixwe bi giyanê me re şahidiyê dike ku em zarokên Xwedê ne, û ger zarok bin, wêris bin - mîratgirên Xwedê û mîratgirên Mesîh, bi şertê ku em bi wî re cefayê bikişînin da ku em jî pê re rûmetdar bin.

Romayî 8: 22-23 (ESV)

Çimkî em dizanin ku tevahiya afirandinê heta niha di êşên jidayikbûnê de bi hev re nalîn. Not ne tenê afirandinê, lê em bi xwe, yên ku fêkiyên pêşîn ên Ruh in, di hundurê xwe de nalîn dikin û em bi dilgermî li bendê ne ku kurên me, rizgariya bedenên me.

Romayî 8: 26-27 (ESV)

Her wiha Ruh di qelsiya me de alîkariya me dike. Çimkî em nizanin ku divê em ji bo çi dua bikin, lê Ruh bixwe ji bo me bi nalînên pir kûr ji bo peyvan navbeynkariyê dike. He yê ku li dilan digere dizane ku hişê Ruh çi ye, çimkî Ruh ji bo pîrozan navbeynkariyê dike li gorî daxwaza Xwedê.

Romayî 15: 13-19 (ESV) 

Bila Xwedayê hêviyê we bi hemî şahî û aramiya bawermendiyê dagire, da ku hûn bi hêza Ruhê Pîroz bi hêviyê zêde bibin. Birano, ez bi xwe ji we razî me ku hûn bi xwe ji qenciyê tije ne, bi hemî zanînê tije ne û hûn dikarin hevûdu hîn bikin. Lê li ser hin xalan min ji bo bîranînê bi cesaret ji we re nivîsand, ji ber kerema ku Xwedê daye min ku ez di xizmeta kahînan a Mizgîniya Xwedê de bibim xizmetkarê Mesîh Jesussa ji miletan re, da ku pêşkêşiya Dibe ku milet bê qebûl kirin, bi Ruhê Pîroz pîroz kirin. Ji ber vê yekê di Mesîh Jesussa de, sedemek min heye ku ez bi xebata xwe ya ji bo Xwedê serbilind bibim. Çimkî ez ê newêribim ku ji tiştekî pê ve bipeyivim, ji bilî tiştê ku Mesîh bi destê min kiriye û miletan ji bo guhdariyê derxistiye -bi gotin û kirinê, bi hêza nîşan û kerametan, bi hêza Ruhê Xwedê- wusa ku ji Orşelîmê û ji dora Illyricumê min xizmeta mizgîniya Mesîh bicîh anî;

1 Korîntî 2: 10-12 (ESV)

Van tiştan Xwedê bi Ruh ji me re eşkere kir. Çimkî Ruh li her tiştî, li kûrahiya Xwedê jî digere. Ma kî ji xeynî ruhê wî mirovî, yê ku di dilê wî de ye, ramanên kesekî dizane? Ji ber vê yekê jî ji Ruhê Xwedê pê ve tu kes ramanên Xwedê fam nake. Niha me ne ruhê dinyayê, lê Ruhê ku ji Xwedê ye, standiye, da ku em tiştên ku Xwedê bi serbestî daye me fam bikin.

1 Korîntî 6:11 (ESV)

Lê hûn hatin şuştin, hûn hatin pîroz kirin, hûn bi navê Xudan Jesussa Mesîh û bi Ruhê Xwedayê me rast hatin.

1 Korîntî 12: 4-11 (ESV)

Naha celeb celeb diyarî hene, lê heman Ruh; û cûrbecûr xizmet hene, lê heman Xudan; û cûrbecûr çalakî hene, lê heman Xwedê ye ku di her kesî de hêz dide wan hemûyan. Ji her yekî re diyardeya Ruh ji bo qenciya hevpar tê dayîn. Çimkî ji yekî re bi riya Ruh gotina şehrezayiyê tê gotin, û ji yekî re vegotina zanînê li gorî heman Ruh, ji yekî din re bi heman Ruh, ji yekî re diyariyên başbûnê bi yek Ruh, û ji yekî din re kirina kerametan. , ji pêxembertiyek din re, ji yekî din re ku karibe ruhan ji hev cihê bike, ji yekî din re cûrbecûr ziman, ji yekî din re şîrovekirina zimanan. Van giştan ji hêla yek û yek Ruh ve têne hêz kirin, ku ji her yekê re wekî ku ew bixwaze dabeş dike.

1 Korîntî 14: 1-5 (ESV)

Li pey hezkirinê bigerin û bi dilxwazî ​​diyariyên giyanî bixwazin, nemaze ku hûn pêxemberîtiyê bikin. Yê ku bi zimanekî dipeyive, ne bi mirovan, lê bi Xwedê dibêje; çimkî kes wî fam nake, lê ew di Ruh de nepeniyan vedibêje. Ji hêla din ve, yê ku pêxemberîtiyê dike ji bo avakirin û teşwîq û teseliya mirovan bi wan re diaxive. Yê ku bi zimanekî diaxive xwe ava dike, lê yê ku pêxemberîtiyê dike civînê ava dike. Niha ez dixwazim ku hûn hemû bi zimanan bipeyivin, lê hê bêtir hûn pêxemberîtiyê bikin. Yê ku pêxemberîtiyê dike, ji yê ku bi zimanan dipeyive mezintir e, heya ku yek wergerîne, da ku civîn ava bibe.

1 Korîntî 14: 13-18 (ESV)

Ji ber vê yekê, yê ku bi zimanekî diaxive divê dua bike ku ew wergerîne. Bo ger ez bi zimanekî dua bikim, giyanê min dua dike lê hişê min bêber e. Ez çi bikim? Ez ê bi ruhê xwe dua bikim, lê ez ê bi hişê xwe jî dua bikim; ez ezê bi ruhê xwe pesnê xwe bidim, lê ezê bi hişê xwe jî bistirêm. Wekî din, ger hûn bi giyanê xwe spas bikin, dê çawa kesek di cîhê xerîb de ji spasdariya we re bêje "Amîn" gava ku ew nizane hûn çi dibêjin? Çimkî dibe ku hûn bi têra xwe spas dikin, lê yê din nayê avakirin. Ez ji Xwedê re şikir dikim ku ez ji we hemûyan zêdetir bi zimanan diaxivim.

2 Korîntî 3: 2-6 (ESV)

Hûn bixwe nameya pêşniyara me ne, ku li ser dilê me hatî nivîsandin, ku ji hêla her kesî ve were zanîn û xwendin. You hûn nîşan didin ku hûn nameyek ji Mesîh e ku ji hêla me ve hatî şandin, ne ku bi boyaxê hatî nivîsandin lê bi Ruhê Xwedayê jîndar, ne li ser lewheyên ji kevir lê li ser lewheyên dilê mirovan. Baweriya ku em bi saya Mesîh ji Xwedê re didin ev e. Ne ku em bixwe têra xwe dikin ku em tiştekî ji me tê, lê besî me ye Xwedê, yê ku me têr kiriye ku em bibin xizmetkarên peymanek nû, ne ji nameyê lê ji Ruh. Çimkî name dikuje, lê Ruh jiyanê dide.

Galatî 3: 5 (ESV) 

 Ma yê ku Ruh dide we û di nav we de kerametan dike, bi kirinên şerîetê, an bi bihîstina bi baweriyê wiya dike?-

Galatî 3: 13-14 (ESV) 

Mesîh me ji naleta theerîetê xilas kir û ji me re bû nifir - ji ber ku hatiye nivîsîn: "Nalet li her kesê ku li darê tê daliqandin" - da ku bereketa Birahîm bi Mesîh Jesussa ji miletan re bê, ku em bi baweriyê Ruhê Sozdar bistînin.

Kolosî 2: 11-14 (ESV)

“Hûn jî bi wî sinetê sinetbûyî yê bê dest, bi derxistina bedena bedenê, bi sinetkirina Mesîh û bi vaftîzmê bi wî re hatin binax kirin., ku tê de hûn jî bi wî re bi baweriyê bi xebata Xwedê ya hêzdar hatin rakirin, yê ku ew ji nav miriyan rakir. You hûn, yên ku di sûcên xwe de û di sinetnebûna bedena xwe de mirî bûn, Xwedê bi wî re zindî kir, çimkî me hemû sûcên me efû kirin, bi betalkirina qeyda deynê ku bi daxwazên xwe yên qanûnî li hember me sekinî. Wî ev yek danî aliyekî û ew li xaçê xist. "

Hebrewbranî 6: 1-8 (Peşîtta Aramî, Lamsa)

1 Ji ber vê yekê, em dev ji peyva Mesîh a bingehîn berdin û berbi kamilbûnê ve biçin. Çima hûn dîsa ji bo tobekirina ji kirinên berê û ji bo baweriya bi Xwedê bingehek din datînin? 2 Û ji bo hînkirina imadkirinê, ji bo danîna destan û ji bo vejîna miriyan û ji bo dîwana herheyî? 3 Eger Xudan destûrê bide, emê vê bikin. 4Lê ev yek ji bo yên ku carekê hatine imad kirin ne mimkûn e 5 û ji diyariya ezmên tam kirine û Ruhê Pîroz wergirtine û peyva Xwedê ya qenc û hêzên dinya ku bê6 Çimkî ji bo ku ew dîsa guneh bikin û bi tobeyê ji nû ve nû bibin, ew cara diduyan Kurê Xwedê xaç dikin û wî şermezar dikin. 7 Çimkî e'rdê ku di barana ku zêde pê dibare vedixwe û giyayên kêrhatî ji bo yên ku ji bo wan tê çandin vedixwe, ji Xwedê bereketê distîne. 8 Lê eger ew stir û stiran bide, ew nayê red kirin û ne dûr e ku were mehkûm kirin; û di dawiyê de ev berhem wê were şewitandin.